- ΘΗΒΑ

Ανακοίνωση του Δήμου Πολιτών με αφορμή την ματαίωση της χθεσινής συζήτησης (debate)

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θήβα 14 Μαΐου 2019

 

Με αφορμή την ματαίωση της χθεσινής συζήτησης (debate) την πρωτοβουλία της οποίας είχε αναλάβει ο φορέας «Ενεργοί Πολίτες Θήβας» δηλώνουμε ότι:

Η ματαίωση είναι ανεξάρτητη της θελήσεώς μας. Σεβόμαστε τον ή τους λόγους της ματαίωσης οι οποίοι άλλωστε δεν προέκυψαν από εμάς και δεν μας αφορούν.

Ταυτόχρονα δε ως συνδυασμός ο οποίος σέβεται και υποστηρίζει αλλά και επιθυμεί να πρωτοστατεί σε κάθε έκφανση της Δημοκρατίας, της οποίας ένα από τα στοιχειώδη της συστατικά είναι και ο δημόσιος διάλογος και η ενημέρωση των Πολιτών, δηλώνουμε ότι, ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε στην διάθεση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για μια διεξοδική και ουσιαστική συζήτηση σε οποιονδήποτε τόπο και χρόνο μας προταθεί και με οποιουσδήποτε όρους.

Αφήστε μια απάντηση