Δήμος Αλιάρτου: Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα ωφελούμενων για το πρόγραμμα των Παιδκών Σταθμών

| 18 Αυγούστου 2016 | 0 Comments

paidikoi-sthathmoi-espa

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα ωφελούμενων για το πρόγραμμα  «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής 2016-2017»

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 22/8/2016

 

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων, σας ενημερώνει ότι εκδόθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες πλήρων και ελλιπών φακέλων δικαιολογητικών ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα. Οι οποίοι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ ΑΕ και έχει δημιουργηθεί σύζευξη με την ιστοσελίδα του Δήμου μας.

Οι αιτούντες μπορούν να δουν την κατάσταση της αίτησής τους – προσωρινά αποτελέσματα – σε ειδική εφαρμογή που βρίσκεται στο www.eetaa.gr, στο paidikoi.eetaa.gr  και www.aliartos.gov.gr.

Η εφαρμογή απαιτεί την εισαγωγή του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ, όπως αναφέρονται στην αίτηση συμμετοχής του κάθε υποψηφίου.

Οι αιτούντες παράλληλα μαζί με τον κωδικό της αίτησης θα μπορούν να δουν τα αποτελέσματα και από τους Προσωρινούς Πίνακες πλήρων και ελλιπών φακέλων δικαιολογητικών, που θα αναρτηθούν στους ίδιους ιστοχώρους.

Η διαδικασία υποβολής ενστάσεων, θα γίνεται επί των Προσωρινών Πινάκων πλήρων και ελλιπών φακέλων δικαιολογητικών και επί των Πινάκων απορριφθεισών, εγγράφως στον αριθμό fax 2105214733 – 2105214734 – 2105214735 – 2105214642 ή ηλεκτρονικά μέσω email με σκαναρισμένα έγγραφα και εντός τριών ημερών δηλ. από τις 18.08.2016 έως 22.08.2016, σύμφωνα με το Υπόδειγμα «Έντυπο Υποβολής Ενστάσεων» που παρουσιάζεται στο Παράρτημα 2 της παρούσας.

Σε περίπτωση που κάποια ωφελούμενη προβεί σε υποβολή ένστασης ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), αυτή υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», για το σχολικό έτος 2016-2017. Η υποβολή της ένστασης κατά τον ανωτέρω τρόπο θα πρέπει να γίνει εκτός εντός της προθεσμίας που προβλέπεται, ήτοι μέχρι τις 22.08.2016.

Από τις ενστάσεις που θα υποβληθούν, θα ληφθούν υπόψη μόνον αυτές που έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί από την ΕΕΤΑΑ ΑΕ, μέχρι την 22/8/2016 και ώρα 14:00.

Στο έντυπο της ένστασης θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο υποβάλλεται η ένσταση και φυσικά να συνοδεύεται από το απαιτούμενο δικαιολογητικό. Ενστάσεις ασαφείς ή δικαιολογητικά χωρίς έντυπο ένστασης δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Μετά την ολοκλήρωση εξέτασης των ενστάσεων θα καταρτιστούν οι οριστικοί Πίνακες κατάταξης των ωφελούμενων και οι αιτούντες θα μπορούν να βρουν τα αποτελέσματα με τον ίδιο τρόπο στις ιστοσελίδες www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, www.aliartos.gov.gr. Τα οριστικά αποτελέσματα θα εκδοθούν στις 24.08.2016.

Οι ωφελούμενες αφού λάβουν την «αξία τοποθέτησης» θα απευθυνθούν στις δομές του δήμου μας μέχρι και την 01.09.2016.

 

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιεών, τόσο κατά την περίοδο υποβολής ενστάσεων όσο και κατά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων και την διαδικασία τοποθέτησης, θα βρίσκεται στο πλευρό των ωφελούμενων για οποιαδήποτε υποστήριξη καθημερινά από τις 9:00 έως τις 12:00.

 

Συγκεκριμένα:

  • για την υποβολή ενστάσεων: καθημερινά από 18/8/2016 έως 22/8/2016 (και ώρα 10:00)
  • για την διαδικασία τοποθέτησης: καθημερινά από 25/8/2016 έως 01/09/2016.

 

Πληροφορίες θα δίνονται τις ίδιες ημέρες και ώρες τηλεφωνικά στο 22683-50.235

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ

Σχόλια από Facebook

Σχόλια

Tags: ,

Category: ΑΛΙΑΡΤΟΣ, ΒΟΙΩΤΙΑ

Απάντηση

error: Content is protected !!
shared on wplocker.com