- ΘΗΒΑ

Η ΠΑΣΚΕ Θήβας για την εκλογή νέου ΔΣ στο Εργατικό Κέντρο Θήβας

ΠΑΣΚΕ ΘΗΒΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 2.11.2010 συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θήβας η ο-ποία προέκυψε μετά τις εργασίες του 13 ˚˚ τακτικού Εκλογοαπολογιστικού Συνέδριου του .

Από την επόμενη μέρα του συνεδρίου, επισημάναμε την αυτονόητη θέση όπου λόγω της οικονομι-κής κρίσης που μαστίζει την Ελληνική Κοινωνία και τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χώ-ρος της εργασίας απαιτείται η ανάληψη τέτοιων πρωτοβουλιών που θα προωθούν την Ενότητα και Συσπείρωση όλων των Εργαζομένων γύρω από το Συνδικαλιστικό Κίνημα.

Στην προοπτική αυτή και παρότι η Παράταξη μας και τα πρόσωπα που την εκπροσωπούν εισέπρα-ξαν την τεράστια αποδοχή εκ μέρους του συνεδρίου ( την εμπιστεύτηκε το 65% των συνέδρων και από τις 13 συνολικά έδρες του Δ.Σ κατέλαβε τις 9 από 7 που είχε στην προηγούμενη διοίκηση) , κατά την διαδικασία σύνθεσης του νέου Δ.Σ ,πρότεινε στις υπόλοιπες 3 παρατάξεις την συγκρότηση ενός ΕΝΩ-ΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ όπου όλες οι παρατάξεις ανεξαρτήτως του εκλογικού αποτελέσματος θα συμμετέ-χουν ΙΣΟΤΙΜΑ σε όλες τις θέσεις διοίκησης του ΕΚΘ .

Συγκεκριμένα προτάθηκε στην παράταξη της ΔΑΣ που κατέλαβε 2 έδρες η θέση του Γ. Γραμματέα, στην ΔΑΚΕ που κατέλαβε 1 έδρα η θέση του Αντιπροέδρου και στην ΑΣΚ με 1 έδρα η θέση του Οργανωτικού Γραμματέα.

Δυστυχώς η πρόταση μας δεν έγινε αποδεκτή από καμία παράταξη με αποτέλεσμα όλες οι θέσεις ευ-θύνης να αναληφθούν από την παράταξη μας.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι στην πράξη και ανεξάρτητα από την θέση ευθύνης της κάθε παράτα-ξης ,σύσσωμο το Δ.Σ θα λειτουργήσει σε μια ΕΝΩΤΙΚΗ κατεύθυνση προκειμένου οι εργαζόμενοι να νοιώσουν ότι το συνδικαλιστικό κίνημα – με τις όποιες του αντιθέσεις – πάνω από όλα νοιάζεται και αγωνίζεται για την προάσπιση των συμφερόντων τους και όχι για την εξυπηρέτηση των μικροπαρατα-ξιακών σκοπιμοτήτων.

Θήβα 3.11.2010

ΠΑΣΚΕ ΘΗΒΑΣ

1 thought on “Η ΠΑΣΚΕ Θήβας για την εκλογή νέου ΔΣ στο Εργατικό Κέντρο Θήβας

  1. Μια ερωτηση απλη : Ο Προεδρος του Ε.Κ Θηβας,μελος της ΠΑΣΚΕ ποιον υποστηριζει για Δημαρχο στη Θηβα;

Αφήστε μια απάντηση