Θέματα Ρύπανσης του Υδροφόρου ορίζοντα βάζει ο Θανάσης Σκούμας

| 11 Απριλίου 2019 | 0 Comments

 

Ζήτησα από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στοιχεία σχετικά με το αν έχουν γίνει έλεγχοι, τα αποτελέσματα ελέγχων, τη χορήγηση αντιγράφων των ελέγχων αυτών, αν επιβλήθηκαν κυρώσεις κλπ (αρ. πρωτ. 134/29235/6-2-2019).

Μέχρι σήμερα δεν έχω λάβει απάντηση από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αν και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα πάνω από 2 μήνες, Σε τηλεφωνική επικοινωνία -όχληση μου προς την Υπηρεσία τις δύο προηγούμενες ημέρες, μου απαντήθηκε ότι θα έχω απάντηση την επόμενη εβδομάδα.

Το τμήμα Υγείας της ΠΕ Βοιωτίας στην άνω αίτηση μου μου είχε απαντήσει στο τέλος Φεβρουαρίου 2019, παραπέμποντας με -«λόγω αρμοδιότητας»- στην ιστοσελίδα της περιφέρειας, όπου φαίνονται οι μετρήσεις του πόσιμου νερού (αυτού που έρχεται στις βρύσες μας) και των επιφανειακών υδάτων, μέσω του παρατηρητηρίου Οινοφύτων. Δεν μας δόθηκε κανένα στοιχείο μέχρι σήμερα για τα ζητούμενα στοιχεία, αν έχουν γίνει έλεγχοι πότε και σε ποιες περιοχές και βιομηχανίες, ποια τα αποτελέσματα των ελέγχων, αντίγραφα αυτών, αν λειτουργεί το ΚΕΠΠΕ, αν επιβλήθηκαν κυρώσεις κλπ.

Υπενθυμίζουμε ότι και στη Θήβα, απαξιώθηκαν οι υδρευτικές γεωτρήσεις από την επιβάρυνση των υδάτων από το εξασθενές χρώμιο, και υποχρεώθηκε η Θήβα και οι κοινότητες της, σε δαπάνες κατασκευής διυλιστηρίου και εγκαταστάσεις για λήψη νερού από το κανάλι του Μόρνου. Λόγω του ότι η Θήβα υδροδοτείται από τον Μόρνο, δεν ελέγχεται ο υδροφόρος ορίζοντας, οι γεωτρήσεις της ΔΕΥΑΘ και ο βαθμός επιβάρυνσης τους από βιομηχανικές δραστηριότητες Ο Δήμος Θηβαίων δεν επιδεικνύει κανένα ενδιαφέρον για την παρακολούθηση του θέματος και η περιφέρεια δεν έχει εμφανώς το θέμα αυτό ως προτεραιότητα της.

Το θέμα της ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα, έχει παραπεμφθεί στις μπίζνες που ανακοίνωσε η κυβέρνηση με τον Μπακογιάννη και τους βιομήχανους, με στόχο και προτεραιότητα την απαλλαγή των βιομηχανιών-ρυπαντών από τις τεράστιες ευθύνες, καθώς και των πολιτικών στελεχών, από τις επίσης τεράστιες ευθύνες. Και επειδή η ίδια μας η ζωή έχει παραδοθεί στα κέρδη τους, ζητάμε άμεσες απαντήσεις.

Παραθέτω την αίτηση που δεν έχει λάβει απάντηση από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, έως σήμερα.

 

 

Σχόλια από Facebook

Σχόλια

Category: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΘΗΒΑ

Απάντηση

error: Content is protected !!
shared on wplocker.com