- ΘΗΒΑ

Θέματα συζήτησης Δημοτικού Συμβουλίου Θήβας

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος του Δ.Θηβαίων, (Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) στις 25 AΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ημέρα TETΑΡΤΗ και ώρα  19:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                             ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

 

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ   25-04-2018  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ

    

  1. Έγκριση για την ανάκληση της υπ’ αριθ. 93/2018 Α.Δ.Σ. περί ορισμού δημοτικού συμβούλου για τη συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης δυο αγροτικών ακινήτων επιφανείας 2.929,83τ.μ. και 17.538.92τ.μ. αντίστοιχα, με σκοπό την απευθείας εκποίηση αυτών στην Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ «Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας (Φο.Δ.Σ.Α. Α.Ε.)» και λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης των ως άνω ακινήτων στην ίδια εταιρεία των ΟΤΑ.

 

  1. Έγκριση προμελέτης της πράξης με τίτλο : «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου Δήμου Θηβαίων «Ανδρέας Ερρίκος Χατζόπουλος».

 

  1. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης  μεταξύ του Δήμου Θηβαίων και του ΔΟΘ και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου Δήμου Θηβαίων «Ανδρέας Ερρίκος Χατζόπουλος» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10 «Εφαρμογή στρατηγικών επίτευξης χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

  1. Λήψη απόφασης για την αναστολή ισχύος επαγγελματικών αδειών λόγω οφειλών των Τελών λαϊκών αγορών του Δήμου Θηβαίων.

 

  1. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης καταστήματος της Δημοτικής αγοράς στον Ιεραψαλτικό Σύλλογο Θηβών με την επωνυμία «Ιεραψαλτικός Σύλλογος Θηβών Ο Ευαγγελιστής Λουκάς».

 

  1. Έγκριση άδειας εισόδου εξόδου σε γήπεδο ιδιοκτησίας Καζακόπουλου Γεωργίου στη θέση «Σταροκρίθι» της Τ.Κ. Ελεώνα του Δήμου Θηβαίων.

 

  1. Έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου σε ενοικιαζόμενο γήπεδο από τον Σιδεριά Μελέτιο στη θέση «Χαραϊντίνι» του Δήμου Θηβαίων για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (μίνι-μάρκετ).

 

Αφήστε μια απάντηση