Προσλήψεις 4 εργατών στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας

| 17 Νοεμβρίου 2017 | 0 Comments

Πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εκτάκτων και εποχικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, ως κατωτέρω:

4 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας (Φίλωνος 35-39 Λιβαδειά) 3ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, από 20/11/2017 έως και 27/11/2017.

Σχόλια από Facebook

Σχόλια

Tags: ,

Category: ΒΟΙΩΤΙΑ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Απάντηση

error: Content is protected !!
shared on wplocker.com