Προσλήψεις φυλάκων από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας

| 29 Δεκεμβρίου 2017 | 0 Comments

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, που εδρεύει στην Θήβα του Νομού Βοιωτίας και συγκεκριμένα τις εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

  • 1 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ
  • 1 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ – ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 6 και να την υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο (θεωρημένη η εξουσιοδότηση από δημόσια αρχή), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας, Θρεψιάδου 1 Μουσείο Θηβών 322 00, υπόψη υπεύθυνου παραλαβής αιτήσεων κα Δελή Μαρία, και κου Ραγγούση Γεώργιου (τηλ. επικοινωνίας:2262023559 & 2262080147).

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης 30-03-2017» και το Ειδικό Παράρτημα: (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «26-10-2017»] θα γίνει στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας, στο χώρο του φυλακίου του Μουσείου Θηβών, στη Μονή Οσίου Λουκά καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Θηβαίων, στον οποίο εδρεύει η Υπηρεσία.

Σχόλια από Facebook

Σχόλια

Tags: ,

Category: ΘΗΒΑ, ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

Απάντηση

shared on wplocker.com