Σεμινάριο ΕΣΗΔΗΣ Προμηθειών & Υπηρεσιών για Οικονομικούς Φορείς

| 10 Σεπτεμβρίου 2019 | 0 Comments

Το  ειδικό αυτό σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα στελέχη επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα που συμμετέχουν ως υποψήφιοι οικονομικοί φορείς σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς του δημοσίου αλλά και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που προκηρύσσουν τεχνικά έργα και μελέτες μετά τις αλλαγές που επέφερε ο ν.4605/2019 σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων Έργων & Μελετών.

Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019, Ωρες 16:00-21:00 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF OIKONOMOTEXNIKH SEMINARS.

Δείτε  εδώ πληροφορίες και  το αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου.

Σχόλια από Facebook

Σχόλια

Tags: , ,

Category: ΘΗΒΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Απάντηση

error: Content is protected !!
shared on wplocker.com