- ΘΗΒΑ

Σκούμας: έχει επιβληθεί ο νόμος της σιωπής;

Καμία απάντηση από το Δήμαρχο για το θέμα της διαρροής στραγγισμάτων από το ΧΥΤΑ Θήβας.
Αντί απαντήσεων, ο ΦΟΔΣΑ ΑΕ, την 31-1-2019 ανάρτησε στην σελίδα του Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Μεταφορά υγρών αποβλήτων (στραγγισμάτων) από το ΧΥΤΑ Θήβας στο ΚΕΛ Μεταφόρτωσης» με προϋπολογισμό δαπάνης 124.000€ (100.000 και ΦΠΑ 24%).
Στα θέματα της συνεδρίασης του ΔΣ της 25-1-2019, δεν υπήρχε ως θέμα ούτε ο διαγωνισμός των 124.000€, ούτε η απευθείας ανάθεση των 7.000 πλεόν ΦΠΑ 24%.

Ερώτημα 1ο: Αν δεν επεξεργάζεται τα στραγγίσματά του ο ΧΥΤΑ Θήβας, τι κάνει τότε; Γιατί μεταφέρει τα στραγγίσματα ο ΧΥΤΑ για διάστημα 3 μηνών και με το υπέρογκο ποσό των 124.000€ συν τα 7000 + ΦΠΑ της απευθείας ανάθεσης; Δεν μπορεί να τα διαχειριστεί;

Ερώτημα 2ο: Προβλέπεται στους περιβαλλοντικούς όρους του ΧΥΤΑ και σε ποιο σημείο η μεταφορά στραγγισμάτων από το ΧΥΤΑ;

Ερώτημα 3ο: Με ποιο τρόπο θα πληροφορούνται οι Θηβαίοι πολίτες τι γίνεται στον τόπο τους, όταν ο ΦΟΔΣΑ Ανώνυμη Εταιρεία που διαχειρίζεται το ΧΥΤΑ, δεν δίνει κανένα λογαριασμό στο δημοτικό συμβούλιο και αποσιωπά αυτά τα σοβαρά θέματα από τους Θηβαίους πολίτες;

Ερώτημα 4ο: Ο δήμαρχος Θήβας γιατί δεν θέτει ζήτημα με το ΦΟΔΣΑ και τη λειτουργία του, όταν μάλιστα υπάρχει σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα; Γιατί σιωπά;

Ερώτημα 5ο: Τι θα γίνει αν λειτουργήσει η ΜΕΑ των 16,5 εκατομμυρίων από την κοινοπραξία των ιδιωτών εργολάβων; Ποιος θα ελέγχει τι; Ποιος θα αποφασίζει για τις ζωές μας;

Ερώτημα 6ο: Ποιος θα πληρώσει τα 107.000 € πλέον ΦΠΑ που αποφάσισε για μας στη Θήβα, η διοίκηση του κ. Σταυρογιάννη, δημάρχου Λαμίας, που κανονίζει τι θα γίνει στην πόλη μας;

Ερώτημα 7ο: Ποια είναι η αντίδραση των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών στο θέμα της διαρροής και των αποφάσεων του ΦΟΔΣΑ ΑΕ, μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος; Υπάρχει κρατική υπηρεσία να ελέγξει την Ανώνυμη Εταιρεία ή έχει επιβληθεί ο νόμος της σιωπής;

file:///C:/Users/User/Downloads/diakiriksi_mtf_lymaton_thivas_kidmis%20(3).pdf

Αφήστε μια απάντηση