- ΘΗΒΑ

8η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων

Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθ. Πρωτ. 2619/24-3-2010 πρόσκληση της 8ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού καταστήματος την 30η ΜΑΡΤΙΟΥ 2010, ημέρα Μ.ΤΡΙΤΗ και ώρα 7:30μ.μ. με τα παρακάτω θέματα, για ενημέρωσή σας:

Θέμα 1ο : Εξέταση αίτησης του κ. Ξυνού Νικόλαου για παράταση μίσθωσης του υπ’ αριθ. 47 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς.

(Εισηγητής : Γ.Καλατζή αρμόδια υπ/λος οικ.υπηρεσίας)

Θέμα 2ο : Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 398/09 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θέμα 3ο : Έγκριση της υπ’αριθ. 6/2010 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ» σχετικής με την έγκριση του προγράμματος δράσης του, έτους 2010.

Θέμα 4ο : Έγκριση της υπ’αριθ. 7/2010 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ» που αφορά την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού του οικ. Έτους 2010.

Θέμα 5ο : Επιστροφή παραβόλου αδείας παραμονής αλλοδαπού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν στον δικαιούχο TAFILI DINO του XHEZMI σύμφωνα με το με αριθ. 983/19-3-2010 πρακτικό επιστροφής παραβόλου του γραφείου αλλοδαπών του Δήμου Θηβαίων.

(Εισηγητές : Ι.Φούκας Προϊστάμενος Οικ. Τμήματος, Αν.Τσακανίκας Δημοτ.Ταμίας)

Θέμα 6ο : Επιστροφή παραβόλου αδείας παραμονής αλλοδαπού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν στον δικαιούχο SUKHWINDER του SINGH DARSHAN σύμφωνα με το με αριθ. 918/18-3-2010 πρακτικό επιστροφής παραβόλου του γραφείου αλλοδαπών του Δήμου Θηβαίων.

(Εισηγητές : Ι.Φούκας Προϊστάμενος Οικ. Τμήματος, Αν.Τσακανίκας Δημοτ.Ταμίας).

Θέμα 7ο : Έγκριση επιδικασθέντος κεφαλαίου, τόκων και δικαστικών εξόδων δυνάμει της με αριθ. 78/2010 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θηβών με διαδίκους Όλγα Σταμούλη κατά Δ.Θήβας.

(Εισηγητής : Κ.Χαλβατζής Νομικός Σύμβουλος Δ.Θηβαίων)

Θέμα 8ο : Αποδοχή παρεχόμενης εργασίας από τον Αντώνιο Καραδόπουλο σε εφαρμογή της 281/06 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θήβας.

(Εισηγητής : Κ.Χαλβατζής Νομικός Σύμβουλος Δ.Θηβαίων)

Θέμα 9ο: Έγκριση σύνδεσης εισόδου – Εξόδου στη Δημοτική οδό Αυλίδος 81 Ο.Τ. 73 του ηλεκτρολογείου ιδιοκτησίας Παύλου Στρατέλου.

(Εισηγητές : Λ.Σερβετάς Δ/ντής ΤΥΔΘ, Ευστρ.Στρατέλος Τοπ.Μηχ/κός Δ.Θήβας)

Θέμα 10ο : Έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου ιδιοκτησίας ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΜΑΜΑΛΗ συζ. Ανέστη Κασκαβέλη στη θέση «ΠΙΤΟΣ» Ταχίου Θηβών.

(Εισηγητές : Λ.Σερβετάς Δ/ντής ΤΥΔΘ, Ευστρ.Στρατέλος Τοπ.Μηχ/κός Δ.Θήβας,)

Θέμα 11ο : Λήψη απόφασης για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του καταργηθέντος ΝΠΔΔ με την επωνυμία : «ΚΕΚ Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ» προς ΙΚΑ.

(Εισηγητές : Ι.Φούκας Προϊστάμενος Οικ.Υπηρεσίας Δ.Θηβαίων)

Θέμα 12ο : Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 29/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικής με την έγκριση μελέτης – τευχών δημοπράτησης & τρόπου εκτέλεσης του έργου : «Ανάπλαση & Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου δημοτικού γυμναστηρίου Θηβών».

(Εισηγητής Λ.Σερβετάς Δ/ντής ΤΥΔΘ)

Θέμα 13ο : Εξέταση αίτησης του κ. Πελώνη Λουκά του Αλεξ. για την σύνταξη πράξης αναλογισμού σε τμήμα της οδού Εκάτης.

(Εισηγητής : Λ.Σερβετάς Δ/ντής Τ.Υ.του Δήμου).

Θέμα 14ο : Επανεξέταση αίτησης του κ. Θανάσου Σπυρίδωνα για την παραχώρηση μιας θέσης απαγόρευσης στάθμευσης.

(Εισηγητής : Δημ/κής Επιτροπής).

Θέμα 15ο : Λήψη απόφασης για τη διοικητική αποβολή των κκ. Μιχαλόπουλου Βασιλείου και Στογιαννίδου Δήμητρας από ακίνητα του Δήμου στη συνοικία Συνοικισμός Δ.Θηβαίων.

(Εισηγητής : Κ.Χαλβατζής Νομ.Σύμβουλος του Δήμου).

Θέμα 16ο : Εξέταση αίτησης του σπουδαστή των ΤΕΙ Στεργίου Άγγελου, για την πρακτική του άσκηση στο Δήμο Θηβαίων.

(Εισηγητές : Γαρ.Κυρίκου αρμόδια υπ/λος Γραφείου Προσωπικού, Ι.Τρικαλίτης, Δ/ντής Διοικ.& Οικον. Υπηρεσιών Δήμου, Ι.Φούκας Προϊστάμενος Οικον.Υπηρεσίας).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛ.ΜΑΜΜΗΣ

Αφήστε μια απάντηση