- ΓΝΩΜΕΣ

O επικεφαλής του ΝΑΤΟ ναύαρχος Τζέιμς Σταυρίδης κατηγορεί την Τουρκία για «εθνοκάθαρση» των Ελλήνων

O επικεφαλής του ΝΑΤΟ ναύαρχος Τζέιμς Σταυρίδης κατηγορεί την Τουρκία για «εθνοκάθαρση» των Ελλήνων, συμπεριλαμβανομένης και της δικής της οικογένειας

ADM_James_G._Stavridis[1]

του Amir Oren Εφημερίδα Ηaaretz 15/10/2009

By Amir Orenhttp://www.haaretz.com/hasen/spages/1121249.html

US Navy Admiral James Stavridis, the senior American officer in both the US European Command and NATO, blames Turkey for violence against its Greek minority, including his own family, almost 90 years ago.Ο ναύαρχος Τζέιμς Σταυρίδης, ο ανώτερος αξιωματικός της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, κατηγορεί την Τουρκία για τη βία εις βάρος της ελληνικής μειονότητας, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του οικογένειάς, σχεδόν πριν από 90 χρόνια.

In a first-person book he published last year, before he took over as NATO’s Supreme Allied Commander Europe (SACEUR), Stavridis termed Turkey’s moves «ethnic cleansing» and a «pogrom,» whose victims included his grandparents, expelled from their hometown of Izmir, and his father’s uncle, who was killed by violent anti-Greek Turks. Σε ένα βιβλίο που δημοσιεύθηκε πέρυσι, πριν να αναλάβει  Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής του ΝΑΤΟ Ευρώπης (SACEUR), ο Σταυρίδης κατονονομάζει την Τουρκία για «εθνοκάθαρση» και «πογκρόμ», στα θύματα των οποίων περιλαμβάνονται οι παππούδες του, οι οποίοι εκδιώχθηκαν από την πατρίδα τους τη Σμύρνη, ενώ και ο θείος του πατέρα του, σκοτώθηκε από βίαιες αντι-ελληνικές ενέργειες των Τούρκων.

Fighter planes from United States Air Forces in Europe (USAFE) and other elements under Stavridis’ command were to have taken part in the Anatolian Eagle exercise, from which the US withdrew earlier this week, after Turkey barred Israel from participating. Μαχητικά αεροπλάνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες αεροπορικές δυνάμεις στην Ευρώπη (USAFE) και άλλα στοιχεία υπό τη διοίκηση του Σταυρίδης «έπρεπε να έχουν λάβει μέρος στην άσκηση Ανατολίας «Αετός», από τις οποίες οι ΗΠΑ αποσύρθηκαν στις αρχές της εβδομάδας, αφού η Τουρκία αποκλείεται από τη συμμετοχή του Ισραήλ. Stavridis is closely supervising the upcoming American-Israeli Juniper Cobra air and missile defense exercise, and is scheduled to visit Israel soon. Ο Σταυρίδης εποπτεύει στενά την επερχόμενη αμερικανική-ισραηλινή Juniper Cobra άσκηση στον αέρα και πυραυλική άσκηση, και έχει προγραμματιστεί να επισκεφθεί το Ισραήλ σύντομα.

After being nominated to his current position, a mere year after publishing these charges against Turkey, Stavridis dropped the negative reference to Turkish treatment of his family and other ethnic Greeks. Αφού ορίστηκε στην τρέχουσα θέση του, μόλις χρόνο μετά τη δημοσίευση αυτών των κατηγοριών εναντίον της Τουρκίας, ο Σταυρίδης μείωσε την αρνητική του αναφορά στην υπόθεση της οικογένειάς του και των άλλων Ελλήνων. His current, sanitized version depicts Turkey as a starting point for a one-stop journey west to America. Στάση η οποία απεικονίζεται και από την επιλογή να είναι η Τουρκία το σημείο εκκίνησης για ένα ταξίδι του στην πέρα από τις ΗΠΑ.

Stavridis, a 1976 graduate of the US Naval Academy, was born in Florida and hardly speaks any Greek. Ο Σταυρίδης, ένας απόφοιτος του 1976 η Ναυτική Ακαδημία των ΗΠΑ, γεννήθηκε στη Φλόριντα. As a child, he lived for two years in Athens, where his father, a US Marine Corps officer, served in the American Embassy alongside a US Navy officer whose daughter Stavridis later married. Ως παιδί, έζησε για δύο χρόνια στην Αθήνα, όπου ο πατέρας του, ο οποίος ανήκε στο Σώμα των Πεζοναυτών των ΗΠΑ, υπηρέτησε ως αξιωματικός στην Αμερικανική Πρεσβεία, παράλληλα με έναν αξιωματικό του Ναυτικού των ΗΠΑ, την κόρη του οποίου ο Σταυρίδης παντρεύτηκε αργότερα. The four-star admiral is widely acclaimed as a brilliant officer, with a Ph.D. Ο ναύαρχος είναι ευρέως αναγνωρισμένος ως ένας λαμπρός αξιωματικός, με διδακτορική δίπλωμα in international relations and an impressive record of command and staff positions. στις διεθνείς σχέσεις και εντυπωσιακές επιδόσεις της διοίκησης και των θέσεων του προσωπικού. Currently, he wears two hats: In addition to his job at NATO – of which Turkey is a member, with forces serving in Afghanistan and working to prevent terrorist penetrations across its border with Iraq – he heads the US European Command (EUCOM), which includes Greece, Turkey and Israel among its dozens of countries.

Ο Σταυρίδης είναι ένας

A prolific writer of books and articles, with his own blog («From the Bridge») on the EUCOM web site, Stavridis kept a journal of his experiences during the 28 months he commanded the destroyer USS Barry, from early fall 1993 to December 1995. πολυγραφότατος συγγραφέας βιβλίων και άρθρων, με το δικό του blog ( «Από τη Γέφυρα») σχετικά με όπου ο Σταυρίδης τηρεί ημερολόγιο των εμπειριών του κατά τη διάρκεια των 28 μηνών που διοίκησε στο αντιτορπιλικό USS Barry, αρχές του 1993 έως Δεκέμβριος 1995 . During that time, the Aegis-class warship, armed with powerful radar and anti-missile missiles (of the sort taking part in Juniper Cobra), was deployed in crises the world over – off Haiti, in the Mediterranean and in the Persian Gulf. Κατά την περίοδο αυτή, η Aegis-πολεμικό πλοίο- οπλισμένο με ισχυρό ραντάρ και αντι-βλήματα πυραύλων (του είδους που συμμετέχουν σε ασκήσει τύπου Juniper Cobra), ανέπτυξε δράση σε κρίσεις σε όλο τον κόσμο – από την Αϊτή, στη Μεσόγειο και στον Περσικό Κόλπο.

In 2008, before he learned he would be appointed NATO’s military chief – the first ever from the navy – he published his 1990s journal as a book, «Destroyer Captain: Lessons of a First Command.» Το 2008, ο Σταυρίδης πριν μάθει ότι θα διοριστεί επικεφαλής των στρατιωτικών του ΝΑΤΟ – για πρώτη φορά αξιωματικός του ναυτικού μετά το 1990 δημοσίευσε ένα κείμενο , «Destroyer Captain: Μαθήματα μιας πρώτης εντολής», όπου ο Σατυρίδης δεν προσπαθεί να είναι διπλωμάτης. Thus the manuscript he authored in his late thirties, as a relatively junior Commander, was launched into the public domain more than a dozen years later, when he was five ranks higher.

In «Destroyer Captain,» Stavridis does not try to be diplomatic. «Στις αρχές της δεκαετίας του 1920,» έγραψε, «ο παππούς μου, ένας στιβαρός δάσκαλος, ο Δημητρίου Σταυρίδης, είχε απελαθεί από την Τουρκία ως μέρος της« εθνοκάθαρσης », η οποία υλοποιήθηκε κατά των Ελλήνων που ζούσαν στα ερείπια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας . Είχε μόλις δραπετεύσει για να σώσει τη ζωή του με μια μικρή βάρκα, και αφού έφτασε στην Αθήνα μετά πήγε εκεί έως το Ellis Island στις ΗΠΑ. Ο αδελφός του δεν ήταν τόσο τυχερός αφού σκοτώθηκε από τους Τούρκους, ως μέρος της βίας κατά της ελληνικής μειονότητας. »

The «most amazing historical irony I could imagine,» according to the author, was when a multinational NATO exercise off the coast of western Turkey brought him to the place his grandfather was forced out of: «His grandson, who speaks barely a few words of Greek, returns in command of a billion-dollar destroyer to the very city – Smyrna, now called Izmir – from which he sailed in a refugee craft all those years ago.» Η «πιο εκπληκτική ιστορική ειρωνεία θα μπορούσα να φανταστώ,» σύμφωνα με το Σταυρίδη, ήταν όταν μια πολυεθνική άσκηση του ΝΑΤΟ στα ανοικτά των ακτών της δυτικής Τουρκίας ,με έφεραν στην θέση του παππού μου. Τότε γράφει ο Σταυρίδης: » Η απόλυτη ιστορική ειρωνία είναι ότι ο εγγονός του Δημήτριου Σταυρίδη, ο οποίος μιλάει μόλις λίγα λόγια των Ελλήνων, επιστρέφει στη διοίκηση του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων-αντιτορπιλικό στην ίδια την πόλη – Σμύρνη, που σήμερα ονομάζεται Ιζμίρ – από την οποία άφυγε με ένα σκάφος του πρόσφυγα πριν από πολλά χρόνια. »

In an interview about «Destroyer Captain» on the US Naval Institute web site, Stavridis remarked, «I’ll let others decide if it’s a good book, but I truly believe it is an honest book.» Σε μια συνέντευξη για το «Destroyer Captain» στο αμερικανική ναυτικό Ινστιτούτο, ο Σταυρίδης παρατήρησε, «θα αφήσω άλλους να αποφασίσουν αν είναι ένα καλό βιβλίο, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι είναι ένα τίμιο βιβλίο.»

He was, however, less than fully candid last March, during his Armed Services Committee confirmation hearing. «Αξίζει να σημειωθεί ότι αν και είμαι εθνοτικά Ελλήνας, ο παππούς μου γεννήθηκε στην πραγματικότητα στην Τουρκία και πέρασε από την Ελλάδα στο δρόμο του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε, δηλώνοντας υπερήφανος για διπλή καταγωγή του.

Last July, having visited Turkey as NATO and EUCOM chief, he again chose similar words to describe his personal connection to the country that ill-treated his grandparents. Τον περασμένο Ιούλιο, είχε επισκεφθεί την Τουρκία, και επέλεξε ξανά παρόμοιες λέξεις για να περιγράψει την προσωπική σχέση του με τη χώρα που κακομεταχείριστηκε τους παππούδες του. «Turkey is a vital and important NATO ally,» he blogged, «and for me it was a chance to return to the nation from which my grandfather and grandmother emigrated to the United States, after stopping briefly in Greece.» «Η Τουρκία είναι μια ζωτική και σημαντική σύμμαχος στο ΝΑΤΟ,» «και για μένα ήταν μια ευκαιρία για να επιστρέψω στο έθνος από το οποίο ο παππούς και η γιαγιά μου μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τη διακοπή για λίγο στην Ελλάδα.»

The Turkish military is not in the habit of ignoring criticism, even from fellow officers.

U.S. NATO CHIEF BLAMES TURKEY FOR ‘ETHNIC CLEANSING’ OF GREEKS, INCLUDING

OWN FAMILY

By Amir Oren

Ha’aretz, Thu., October 15, 2009 Tishrei 27, 5770

U.S. Navy Admiral James Stavridis, the senior American officer in both

the U.S. European Command and NATO, blames Turkey for violence against

its Greek minority, including his own family, almost 90 years ago.

In a first-person book he published last year, before he took over

as NATO’s Supreme Allied Commander Europe (SACEUR), Stavridis termed

Turkey’s moves «ethnic cleansing» and a «pogrom,» whose victims

included his grandparents, expelled from their hometown of (Smyrna) Izmir,

and his father’s uncle, who was killed by violent anti-Greek Turks.

Fighter planes from United States Air Forces in Europe (USAFE) and

other elements under Stavridis’ command were to have taken part in

the Anatolian Eagle exercise, from which the U.S. withdrew earlier

this week, after Turkey barred Israel from participating. Stavridis

is closely supervising the upcoming American-Israeli Juniper Cobra air

and missile defense exercise, and is scheduled to visit Israel soon.

After being nominated to his current position, a mere year after

publishing these charges against Turkey, Stavridis dropped the

negative reference to Turkish treatment of his family and other ethnic

Greeks. His current, sanitized version depicts Turkey as a starting

point for a one-stop journey west to America.

Stavridis, a 1976 graduate of the U.S. Naval Academy, was born in

Florida and hardly speaks any Greek. As a child, he lived for two

years in Athens, where his father, a U.S. Marine Corps officer, served

in the American Embassy alongside a U.S. Navy officer whose daughter

Stavridis later married. The four-star admiral is widely acclaimed as

a brilliant officer, with a Ph.D. in international relations and an

impressive record of command and staff positions. Currently, he wears

two hats: In addition to his job at NATO – of which Turkey is a member,

with forces serving in Afghanistan and working to prevent terr across

its border with Iraq – he heads the U.S. European Command (EUCOM),

which includes Greece, Turkey and Israel among its dozens of countries.

A prolific writer of books and articles, with his own blog («From

the Bridge») on the EUCOM web site, Stavridis kept a journal of

his experiences during the 28 months he commanded the destroyer

USS Barry, from early fall 1993 to December 1995. During that time,

the Aegis-class warship, armed with powerful radar and anti-missile

missiles (of the sort taking part in Juniper Cobra), was deployed in

crises the world over – off Haiti, in the Mediterranean and in the

Persian Gulf.

In 2008, before he learned he would be appointed NATO’s military chief

– the first ever from the navy – he published his 1990s journal as

a book, «Destroyer Captain: Lessons of a First Command.» Thus the

manuscript he authored in his late thirties, as a relatively junior

Commander, was launched into the public domain more than a dozen

years later, when he was five ranks higher.

In «Destroyer Captain,» Stavridis does not try to be diplomatic. «In

the early 1920’s,» he wrote, «my grandfather, a short, stocky Greek

schoolteacher named Dimitrious Stavridis, was expelled from Turkey

as part of ‘ethnic cleansing’ (read pogrom) directed against Greeks

living in the remains of the Ottoman Empire. He barely escaped with

his life in a small boat crossing the Aegean Sea to Athens and thence

to Ellis Island. His brother was not so lucky and was killed by the

Turks as part of the violence directed at the Greek minority.»

The «most amazing historical irony I could imagine,» according to the

author, was when a multinational NATO exercise off the coast of western

Turkey brought him to the place his grandfather was forced out of: «His

grandson, who speaks barely a few words of Greek, returns in command

of a billion-dollar destroyer to the very city – Smyrna, now called

Izmir – from which he sailed in a refugee craft all those years ago.»

In an interview about «Destroyer Captain» on the U.S. Naval Institute

web l let others decide if it’s a good book, but I truly believe it

is an honest book.»

He was, however, less than fully candid last March, during his Armed

Services Committee confirmation hearing. The ethnic cleansing he

sharply rebuked in the book (and which he contrasted with U.S. efforts

worldwide to prevent) underwent some semantic cleansing. «It’s probably

worth noting that although I’m ethnically Greek, my grandfather was

actually born in Turkey and came through Greece on his way to the

United States,» he said, as if equally proud of his double origin,

much like the child of divorced parents boasting that he now has two

families rather than only one.

Last July, having visited Turkey as NATO and EUCOM chief, he again

chose similar words to describe his personal connection to the country

that ill-treated his grandparents. «Turkey is a vital and important

NATO ally,» he blogged, «and for me it was a chance to return to the

nation from which my grandfather and grandmother emigrated to the

United States, after stopping briefly in Greece.»

The Turkish military is not in the habit of ignoring criticism,

even from fellow officers. Last February, when Haaretz reported the

stinging attack on Turkish actions in Cyprus and against Armenian

civilians voiced by Israeli Ground Forces commander Maj. Gen. Avi

Mizrahi, the uproar in Ankara made Israel Defense Forces Chief of

Staff Gabi Ashkenazi call his counterpart, Gen. Ilker Sasbug, to

distance the IDF from Mizrahi’s «personal» opinion.

15 thoughts on “O επικεφαλής του ΝΑΤΟ ναύαρχος Τζέιμς Σταυρίδης κατηγορεί την Τουρκία για «εθνοκάθαρση» των Ελλήνων

 1. Απλή υπενθύμιση των απόψεων του για το ζήτημα πριιν βεβαίως γίνει αρχηγός του ΝΑΤΟστην Ευρώπη.Διαβασε το όλο, αρχίζει να τα μαζεύει…

  Υπάρχει κοινό που ενδιαφέρεται…

 2. Όντως προς το τέλος, και αφότου έγινε επικεφαλής του ΝΑΤΟ, προσπαθεί κάπως να αμβλύνει τις εντυπώσεις απ’το βιβλίο που έγραψε εις βάρος της Τουρκίας.
  Για μένα μπράβο του που έγραψε ένα τέτοιο βιβλίο κι ας μην ήξερε ότι αργότερα θα γινόταν αρχηγός του ΝΑΤΟ με σρατιωτ επιχειρήσεις στην Τουρκία.
  Όμως δεν μπορώ έτσι εύκολα να τον κατακρίνω για την μετέπειτα στάση του(ως αρχηγός ΝΑΤΟ), όπου προσπαθεί να «μαζεψει» κάπως τα λόγια του και τα πιστεύω του. Μιλάει και για διπλή καταγωγή! Όμως δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε τις επιρροές, τις πιέσεις και τις εξαρτήσεις που δέχεται και έχει στο νέο του πόστο. Έχει και να συνεργαστεί με «φίλους» της Τουρκίας και είναι δύσκολη η θέση του. Πόσο μάλλον που το επίσημο Ελληνικό Κράτος δεν έχει πάρει, στην διεθνή κοινότητα, μια στοιβαρή, καταδικαστέα για την Τουρκία θέση, δεν έχει διεκδικήσει κάτι για τα γεγονότα του ’22 και τον ξεριζωμό των Ελλήνων της Μ. Ασίας. Να «παλεύει» μόνος του, κάνοντας επισφαλή τη θέση του και θυσιάζοντας την καριέρα του?
  Όσο και αν μας ξινίζει η μετέπειτα διπλωματική προσπαθεια του για «μπάλωμα» των λεγόμενών του στο βιβλίο, δεν μπορούμε να κρίνουμε αντικειμενικά γιατί δεν είμαστε στην όντως δύσκολη κ υπεύθυνη θέση του. Είναι ευκολο να τον αποκαλέσουμε «ενδοτικό» χάριν της καριέρας του, αλλά είναι έτσι? Δεν είναι αρχηγός του ελληνκού κράτους, αρχηγός του ΝΑΤΟ είναι.
  Τέλος, πολύ ενδιαφέρον το άρθρο και με αφορμή αυτό θα κάνω την εξής παρατήρηση: στο ΝΑΤΟ έβαλαν έναν Έλληνα για επικεφαλή, αντιθέτως στην Ελλάδα ανεχτήκαμε Τούρκο διοικητή στο αρχηγείο του ΝΑΤΟ στη Λάρισα…Εδώ μπορούμε να μιλάμε για ενδοτισμό…

 3. Αλήθεια, δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί έχουμε μία αυτοκαταστροφική τάση!!!
  Ένας καλός Ελληνοαμερικάνος ναύαρχος, διοικητής του ΝΑΤΟ και των Αμερικανικών Δυνάμεων της Ευρώπης, γύρισε νοητικά πολλά χρόνια πίσω και τιμώντας τον παππού του, την οικογένειά του και τα εκατομύρια μικρασιατών Ελλήνων, έγραψε ένα ωραίο βιβλίο ( το έχω διαβάσει στα αγγλικά), όπου κάνει και αναφορά στην καταγωγή του από τους Έλληνες, τους οποίους σέβεται και τιμά με την αναφορά του στην γενοκτονία του ελληνισμού της Μικράς Ασίας την περίοδο .
  Ασφαλώς, οι συγκυρίες της θέσεώς του τον αναγκάζει να πάρει κάποιες εξισορροπιστικές απόψεις, για να μην έλθει σε ευθεια σύγκρουση με την Τουρκία, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Και αντί να του » συγχωρήσουμε» αυτή την μικρή διπλωματική παρέκληση, τον κατηγορούμε.
  Προσωπικά πιστεύω ότι από τη θέση που κατέχει και όπου έχει περιθώρια, θα είναι κοντά στις ελληνικές θέσεις, γιατί, κακά τα ψέμματα » το αίμα νερό δεν γίνεται».
  Αε μην είμαστε επιτέλους σε όλα αρνητικοί.
  ε.τσι/ 19-10-2009

 4. Μακάρι και οι <> μας εδώ να είχαν το θάρρος να μιλήσουν σαν και τον ναύαρχο.
  Δεν είναι αμερικανάκι όπως έγραψε κάποιος πριν.
  Είναι Έλληνας με κεφαλαία γράμματα.
  Εδώ οι δικοί μας ακόμα δεν έχουν αναγνωρίσει σε εκείνους που πολέμησαν στην Κύπρο τα αυτονόητα,θα μιλήσουν για το 22?

 5. Μακάρι και οι «δικοί» μας εδώ να είχαν το θάρρος να μιλήσουν σαν και τον ναύαρχο.
  Δεν είναι αμερικανάκι όπως έγραψε κάποιος πριν.
  Είναι Έλληνας με κεφαλαία γράμματα.
  Εδώ οι δικοί μας ακόμα δεν έχουν αναγνωρίσει σε εκείνους που πολέμησαν στην Κύπρο τα αυτονόητα,θα μιλήσουν για το 22?

 6. θα συμφωνήσετε ότι σε σχέση με όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, από ελληνοαμερικανούς 3-4 γενιάς σε κρίσιμα πόστα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και άμυνας δεν περιμένουμε πολλά πράγματα, όπως έχει δείξει και το παρελθόν.

  Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με μια διαφορετική περίπτωση που έχει άμεση σχέση με την καταγωγή του Ναυάρχου Σταυρίδη και των όσων ο ίδιος έγραψε και πιστεύει κι έτσι είναι τουλάχιστον ενδιαφέρουσα η παρακολούθηση των προθέσεων του.

  θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Στρατηγό κ. Ε.Τσίρκα για τη συμμετοχή του στη συζήτηση μας.

 7. Ενας στρατιωτικος ειναι ο Σταυριδης και μαλιστα πρωτης γραμμης στελεχος σε εναν διεθνη οργανισμο.Δεν προκειται να μας σωσει κανενας Σταυριδης ουτε να μας ευνοησει γιατι πολυ απλα δεν ειμαστε κατι παραπανω για αυτον σε σχεση με τους Τουρκους.Ο Σταυριδης και ο καθενας στη θεση του ενεργει μονο βαση συγκεκριμενων συμφεροντων που ειναι ταγμενος να ικανοποιει.

 8. Οσο για το βιβλιο του δεν το εχω διαβασει.Απλα θελω να πω πως ισως ναι σαν ανθρωπος και αυτος να καθεται στο σαλονι του σπιτιου του καποια στιγμη και να αφηγειται τις ιστοριες των παππουδων.Αυτο ομως δε σημαινει τιποτα για τις διεθνεις σχεσεις και την πολιτικη.Οσο Ελληνας και αν νιωθει το ιδιο αποτελεσμα θα εχουμε.

 9. Συμφωνω με τον mario, ότι μέσα του μπορεί να είναι Ελληνας, αλλά η νέα θέση του τον δεσμευει να υπηρετήσει συγκεκριμένα συμφέροντα. Και βέβαια του συγχωρούμε, κ. Τσίρκα, αυτή την διπλωματική παρέκλησή του, όπως είπα παραπάνω είναι αρχηγός του ΝΑΤΟ και όχι της Ελλάδος. Και ξανά μπραβο του για το βιβλίο που έγραψε.

 10. Όμως με την ευκαιρία θα ήθελα να ρωτήσω τον στρατηγό κ. Ε. Τσίρκα, μιας και είναι ειδικός, γιατί δεχτήκαμε Τουρκο διοικητή στο αρχηγείο του ΝΑΤΟ στη Λάρισα, και εάν υπήρχαν τα περιθώρια να αρνηθούμε και να «απαιτήσουμε» κάποιον άλλον. Σε ανάλογη περίπτωση η Τουρκία αν ήταν στη θέση μας πώς θα αντιδρούσε?

 11. Αγαπητέ Φίλε,
  Καταρχάς διευκρινίζω ότι είμαι αξιωματικός του Σ.Ξ και όχι της Π.Α. και έτσι δεν γνωρίζω τα ειδικότερα τεχνικά θέματα. Παρά τούτο έχω να επισημάνω ότι θέτετε ένα πολύ δυσκολο ερώτημα, και οι απάντηση σε αυτό είναι εξίσου δύσκολη.
  Για το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί μία μακρά συζήτηση σε τέως κυβερνητικό επίπεδο και σε επίπεδο παλαιάς επίσης αντιπολιτεύσεως, την οποία μπορείτε να δείτε αν επισκεφθήτε την σχετική ηλεκτρονική αλληλογραφία ( CAOC 4/ Κέντρo Αεροπορικών Επιχειρήσεων (Coordinated Air Operations Center).
  Εκφραζω την προσωπική μου άποψη πάνω στο θέμα αυτό. Πιστεύω ότι κάνει μεγάλο κακό σε επιχειρησιακό επίπεδο η επί διετία παρουσία Τούρκου Αντιπτεράρχου στη Λάρισα και επιπλέον μας προσβάλλει και εθνικά. Αν είχα λόγο, προσωπικά θα πολεμούσα την σχετική ρύθμιση.
  Να τονίσω ότι τα τουρκικά φύλλα επιχαίρουν , όπως δε έγραψε η τουρκική εφημερίδα «Ακσάμ» στην σχετική αρθρογραφία της για το θέμα «για πρώτη φορά έπειτα από 190 χρόνια, Τούρκος ανώτατος αξιωματικός θα αναλάβει καθήκοντα στα εδάφη της Ελλάδας».
  Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο για πολλούς λόγους, αλλά και γιατί η ανάλυση είναι μακρά και εξειδικευμένη.
  Ελπίζω ότι η νέα πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της Χωρας θα ξαναδεί το ζήτημα και θα πάρει τις ορθές και συμφέρουσες αποφάσεις της.
  20 Οκτωβρίου 2009

 12. Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση κ. Ευαγγελε Τσίρκα! Σας αποκάλεσα ειδικό, σε σχέση με εμας, που δεν γνωρίζουμε πολλά για στρατιωτικά θέματα.
  Ολοι γνωρίζουμε ότι οι στρατιωτικοί στην Ελλάδα κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους, αλλά δεσμεύονται από πολιτικές αποφάσεις…

  Και μια προσωπική μου εκτίμηση: Με Ντόρα υπουργό εξωτερικών, δεν εκπλήσσομαι καθόλου για τον Τούρκο που θρονιάστηκε σε ένα σημαντικό στρατηγείο της χώρας μας…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *