Δημοτικό Συμβούλιο

- ΘΗΒΑ

Εκλογή Δημοτικών Συμβούλων ως εκπροσώπων στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας

Τους εκπροσώπους του στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Στερεάς Ελλάδας εξέλεξε το Δημοτικό Συμβούλιο Θήβας στη συνεδρίασή του της 5ης Σεπτεμβρίου 2011.

- ΘΗΒΑ

22η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Θήβας

στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Παλαιό Δημαρχείο-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) την 5 του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00 σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης

- ΘΗΒΑ

Δημοτικό Συμβούλιο για την εμποροπανήγυρη Θήβας

στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Παλαιό Δημαρχείο-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) την 22 του μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00 σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσια διατάξεως