Οικονομοτεχνική Seminars

- ΘΗΒΑ

Σεμινάριο ΕΣΗΔΗΣ Προμηθειών & Υπηρεσιών για Οικονομικούς Φορείς

Το  ειδικό αυτό σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα στελέχη επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα που συμμετέχουν ως υποψήφιοι οικονομικοί φορείς σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς του δημοσίου αλλά και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που προκηρύσσουν τεχνικά έργα…

Διαβάστε Περισσότερα

- Uncategorized

Crowdfunding και Χορηγίες. Νέο Σεμινάριο σύγχρονων εργαλείων χρηματοδότησης για Οργανισμούς

To exeisminima.gr σας προτείνει το Νέο εξειδικευμένο Σεμινάριο από την Oικονομοτεχνική Seminars του Ομίλου MF με θέμα: Crowdfunding και Χορηγίες.  Σύγχρονα εργαλεία χρηματοδότησης για ΜΚΟ, Πολιτιστικούς, Επιστημονικούς και Αθλητικούς Οργανισμούς,…

Διαβάστε Περισσότερα

- ΘΗΒΑ

Επίκαιρο Σεμιναριο για τις Δηλώσεις Κτηματολογίου

  Eπίκαιρο σεμινάριο για λογιστές, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, μηχανικούς αλλά και ιδιώτες σχετικά με τη διαδικασία ένταξης των ακινήτων, οικοπέδων και αγροτεμαχίων στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Θα αναπτυχθούν ολες οι κατηγορίες ακινήτων με πρακτικά παραδείγματα.…

Διαβάστε Περισσότερα