- ΘΗΒΑ

Ανακοίνωση εκτέλεσης βολών στο πεδίο Βολής Θηβών

Ανακοίνωση εκτέλεσης βολών στο πεδίο Βολής Θηβών απο 24/2/2020 ως 28/2/2020.