- ΒΟΙΩΤΙΑ

Αναστολή λειτουργίας λαϊκών αγορών Δήμου Λεβαδέων

Ο Δήμος Λεβαδέων ενημερώνει τους πωλητές λαϊκών αγορών και υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου Δήμου Λεβαδέων, ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3α της ΚΥΑ Δ1αΓ.Π.οικ. 1653/11.1.2021 (ΦΕΚ 39/Β) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» για το διάστημα από την Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 05:59, αναστέλλεται στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας μεταξύ άλλων κάθε δραστηριότητα του Ν.4497/2017 (171 Α’) και ειδικότερα αναστέλλονται:

• η λειτουργία των δραστηριοτήτων του σημείου 23 της παρ.1 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Δ1αΓ.Π.οικ. 1293/8.1.2021 (δηλαδή η λειτουργία των λαϊκών αγορών) και
• η λειτουργία των δραστηριοτήτων του σημείου 24 της παρ.1 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Δ1αΓ.Π.οικ. 1293/8.1.2021 (δηλαδή η λειτουργία λοιπών υπαίθριων οργανωμένων αγορών του Ν. 4497/17 άρ.37 & 38, καθώς και του υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου)

Κατόπιν των ανωτέρω ανακαλούμε την από 11-01-2021 αναρτημένη στην Ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων ονομαστική κατάσταση με τους συμμετέχοντες πωλητές στην λαϊκή αγορά στην οδό Καραγιαννοπούλου στην Κοινότητα Λιβαδειάς, η οποία δεν θα πραγματοποιηθεί κατά την 13η Ιανουαρίου 2021.
Επίσης δεν θα πραγματοποιηθούν και οι λοιπές λαϊκές αγορές του Δήμου Λεβαδέων κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ