- ΘΗΒΑ

Απάντηση Δημάρχου για Πληρωμές Υπαλλήλων

Θήβα 31/12/2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 26/11/2009 η παράταξη των κ. Σκούμα και Κουρκούτη εξέδωσε δελτίο τύπου με τίτλο: Ιδού πως διαχειρίστηκε ο κ. Σβίγγος τα χρήματα του Δήμου – Άφησε απλήρωτους τους υπάλληλους του Δήμου για να χρηματοδοτήσει το σύλλογο Αυλίδας «Η Τέρα».

Ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Νίκος Σβίγγος απαντά:

«ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΥΓΝΗΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗΣ, ΙΔΟΥ ΟΙ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ κ. ΣΚΟΥΜΑ ΚΑΙ ΚΟΥΡΚΟΥΤΗ».

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Θηβαίων με έγγραφο του της 30/12/2009 (αρ.πρωτ. 13295) βεβαιώνει ότι:

1) στο προσωπικό του Δήμου Θηβαίων με κάθε σχέση εργασίας (Τακτικό Δ.Δ και Συμβασιούχους Ι.Δ) έχουν καταβληθεί κανονικά μέχρι σήμερα 30/12/2009 όλες οι νόμιμες αποδοχές (τακτική μισθοδοσία, Δώρο Χριστουγέννων, έξοδα κίνησης).

2) Έχει καταβληθεί σε τριάντα επτά (37) υπαλλήλους του Δήμου με σχέση εργασίας Ι.Δ Αορίστου χρόνου ποσό 1000,00 Ευρώ στον καθένα που αφορά μέρος τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων για ειδική πρόσθετη αμοιβή.

3) έχουν καταβληθεί υπερωρίες προσωπικού που αφορούν μέχρι και στο μήνα Οκτώβριο 2009.

Σημ: Σας επισυνάπτουμε το έγγραφο της Υπηρεσίας.

Αφήστε μια απάντηση