- ΒΟΙΩΤΙΑ

Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που κηρύσσει τη Δ.Ε. Δηλεσίου σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας