- ΘΗΒΑ

Γυμναστήριο απέκτησε η Δομβραίνα

Μετά την Θήβα, τον Ελεώνα και το Αμπελοχώρι, υπαίθριο γυμναστήριο απέκτησε και η Κοινότητα Δομβραίνας.

Το υπαίθριο γυμναστήριο λόγω της ανατομίας και της κατασκευής των οργάνων του δεν απαιτεί την παρουσία και καθοδήγηση γυμναστή, ενώ τα όργανα είναι ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες. 

Τα οφέλη για τους χρήστες είναι πολλαπλά, τόσο σε επίπεδο φυσικής και πνευματικής κατάστασης όσο και σε επίπεδο κοινωνικοποίησης.