- ΘΗΒΑ

Δήμος Θηβαίων: Απολογισμός για τις Δημοτικές επιχειρήσεις

Απολογισμός για τις Δημοτικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα του Δήμου

thivapalaiodimarxeio

Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ ΤΟ 2008

Η ΔΕΥΑΘ το 2008 απασχολήθηκε κυρίως με δυο άμεσα καίρια ζητήματα.

Αυτά είναι:

1. Το ζήτημα της περιβαλλοντικής υποβάθμισης με κύριο χαρακτηριστικό, το θέμα του χρωμίου στο πόσιμο νερό και

2. Το ζήτημα της εξασφάλισης της οικονομικής επιβίωσης της ΔΕΥΑΘ και της εξυγίανσής της.

Στα πλαίσια αυτά, στον Τεχνικό και στο Διοικητικό – Οικονομικό Τομέα, οι κινήσεις που έγιναν είναι οι εξής:

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΆ – ΝΕΡΟ

Με τη διαπίστωση της ύπαρξης διαφόρων μορφών χρωμίου στο πόσιμο νερό η ΔΕΥΑΘ κινητοποιήθηκε άμεσα.

Άρχισε πυκνό πρόγραμμα μηνιαίων δειγματοληψιών σε όλα τα σημεία υδροληψίας και όλες τις δεξαμενές, ξεχωριστά από το τακτικό μηνιαίο πρόγραμμα ελέγχου του νερού.

Ανέθεσε στο Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας του ΕΜΠ την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του νερού των υδραγωγείων μας, βάσει του διατιθεμένου αρχείου αναλύσεων

Διοργάνωσε στις 21 Μαρτίου 2008, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό, νέα Ημερίδα με θέμα το νερό, συμμετοχή επιστημόνων οι οποίοι έθεσαν συγκεκριμένα τα ζητήματα της ρύπανσης και του εξασθενούς χρωμίου στο περιβάλλον και στο νερό και παρουσίαση σχετικών μαθητικών εργασιών.

Απευθύνθηκε επανειλημμένα στις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες, έθεσε το πρόβλημα και ζήτησε οδηγίες. Η ανταπόκριση που υπήρξε δεν μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε ενθουσιώδης.

Δόθηκαν στοιχεία από το αρχείο μετρήσεων της ΔΕΥΑΘ, εντός και εκτός δικτύων, στην Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, προκειμένου να οδηγηθούν στον έλεγχο βιομηχανιών της περιοχής μας.

Τον Μάρτιο 2008 κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα Θηβών κατά των πιθανών ενόχων για τη ρύπανση των υπογείων νερών της περιοχής μας. Όπως έχουμε την πληροφορία, έχουν διατυπωθεί κατηγορίες και η υπόθεση, οδηγείται στο ακροατήριο.

Όσον αφορά τέλος το ζήτημα της Ύδρευσης, δρομολογήθηκε και πλησιάζει την ολοκλήρωσή του το έργο Υδροδότησης από το Υδραγωγείο Μόρνου, όπως αναλυτικά προανέφερα.

ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ ΤΟ 2008

1. Άλλα έργα τα οποία κατασκευάστηκαν και ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2008 είναι

Αποπεράτωση Αγωγού πόλεως Θηβών, προϋπολογισμού 155.000 €, έργο ενταγμένο στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ – Κεντρικός Αγωγός Ύδρευσης από Δεξαμενή Στρατοπέδου Δήμου Θηβαίων. Το έργο με προϋπολογισμό μελέτης I75.697,58 € δημοπρατήθηκε το 2008, έχει αποπερατωθεί και λειτουργεί. Με το έργο αντικαταστάθηκε ο παλιός αγωγός ο οποίος ήταν προβληματικός, με συχνές και μεγάλες ζημιές.

2. Υπό εκτέλεση και στο στάδιο της αποπεράτωσης είναι:

Δίκτυα Ύδρευσης Ομβρίων και Ακαθάρτων Υδάτων Δήμου Θηβαίων. Το έργο αποτελείται από διάσπαρτους αγωγούς σε όλη την πόλη. Το έργο έχει δημοπρατηθεί και ανατεθεί και είναι στη φάση της αποπεράτωσης. Έχει προϋπολογισμό μελέτης 175.697,58 €, πρόγραμμα Θησέας.

Κατασκευή Δικτύων Ύδρευσης Ακαθάρτων και Ομβρίων Υδάτων Συνοικίας Πινδάρου. Το έργο είναι ενταγμένο με 250.000 € στο πρόγραμμα Θησέας και είναι υπό εκτέλεση.

3. Έχουν προενταχθεί στο πρόγραμμα Θησέας τα εξής έργα ή μελέτες:

Μελέτη Δεξαμενής Ύδρευσης Δήμου Θηβαίων, με προϋπολογισμό 50.000€. Μελέτη Κεντρικού Συλλεκτήρα Ομβρίων Υδάτων συνοικιών Πυρίου και Πινδάρου, Δήμου Θηβαίων, προϋπολογισμού 50.000€.

Και οι δυο μελέτες είναι στο στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης.

Υδροδότηση Τοπικού Διαμερίσματος Υπάτου. Αφορά διάνοιξη νέας γεώτρησης, έχει προϋπολογισμό 82.000€ και είναι στο στάδιο μελέτης­αδειοδοτήσεων.

Υδροδότηση Τοπικού Διαμερίσματος Μουρικίου με προϋπολογισμό 70.000€. Αφορά υδροδότηση του Μουρικίου από Υλίκη με τοποθέτηση διυλιστηρίου και είναι στο στάδιο των επαφών με ΕΥΔΑΠ για έγκριση της υδροδότησης.

Υδροδότηση Τοπικού Διαμερίσματος Ελεώνα με προϋπολογισμό 295.000€. Είναι στο στάδιο μελέτης- αδειοδοτήσεων.

Αντιπλημμυρικά έργα Νεοχωρακίου με προϋπολογισμό 67.433,76 €. Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και το έργο είναι στο στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Δίκτυα Ύδρευσης, Ομβρίων και Ακαθάρτων περιοχής Συνοικισμού προϋπολογισμού 260.000€. Τις ημέρες αυτές ολοκληρώνεται η μελέτη.

4. Η ΔΕΥΑΘ έχει ξεκινήσει και είναι σε εξέλιξη με ως τώρα επιτυχία, εκστρατεία για την εξυγίανση της πόλης και την εξάλειψη των ανοικτών και παράνομων αποχετεύσεων. Στα πλαίσια αυτά έγινε έλεγχος σε δρόμους και περιοχές με πρόβλημα ακάθαρτων νερών στα ρείθρα, για παράνομες συνδέσεις με αγωγούς ομβρίων καθώς και σε περιπτώσεις άρνησης σύνδεσης με το Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων.

Το αποτέλεσμα είναι ότι έχει αυξηθεί ο ρυθμός των συνδέσεων από 193 το 2007 σε 366 το 2008 και ακόμα περισσότερες το 2009 (έως το τέλος Μαιου αύξηση 20%). Επίσης έχουν γίνει τοπικές επεμβάσεις σε πολλά σημεία, έχουν τοποθετηθεί 8 υδροστόμια ομβρίων και έχουν τοποθετηθεί από συνεργεία της ΔΕΥΑΘ σε μικροεπεκτάσεις περίπου 400 μέτρα αγωγοί αποχέτευσης διαφόρων διαμέτρων.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Έγινε προσπάθεια για αντιμετώπιση των οικονομικών και διοικητικών ζητημάτων της ΔΕΥΑΘ, τα οποία απειλούσαν την επιβίωσή της.

Εντός του 2007 έγινε αναθεώρηση του Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού της ΔΕΥΑΘ και αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών. Επίσης υπεγράφη νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με το Σωματείο Εργαζομένων και αντιμετωπίστηκαν ανοικτά εργασιακά ζητήματα.

Με την αναθεώρηση του Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού της ΔΕΥΑΘ, εγινε πιο ορθολογική η κατανομή του προσωπικού στα τμήματα της επιχείρησης και στον τομέα των αρμοδιοτήτων, με αποτέλεσμα αύξηση της παραγωγικότητας και μείωση του κόστους. Επίσης έγινε κατά το δυνατόν περικοπή των λειτουργικών δαπανών της επιχείρησης.

Αποτέλεσμα των αναφερομένων παραπάνω, είναι η μείωση της οικονομικής ζημίας των χρήσεων 2007 και 2008 σε σύγκριση με τη χρήση 2006 κατά 48.476,00€ και 330.469,00€ αντίστοιχα.

Εξοφλήθηκαν ληξιπρόθεσμες οφειλές: προς Ασφαλιστικά Ταμεία, Εργολάβους, κ.λ.π., ύψους 1.700.000 €. Η εξόφληση έγινε με δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, δεκαετούς περιόδου εξόφλησης.

Έγινε τακτοποίηση – ρύθμιση των οφειλών της ΔΕΥΑΘ προς την ΕΥΔΑΠ άτοκα και σε μακροπρόθεσμο πρόγραμμα δόσεων. Οι σχετικές αποφάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΘ και από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Έγινε εκσυγχρονισμός και αντικατάσταση του μηχανογραφικού συστήματος της ΔΕΥΑΘ, ώστε να μπορούμε να ανταποκριθoύμε στις σύγχρονες ανάγκες, τόσο για το σύστημα καταμέτρησης της κατανάλωσης όσο και για το σύστημα έκδοσης λογαριασμών Ύδρευσης.

Εχει ξεκινήσει και κοντεύει να αποπερατωθεί η διαρρύθμιση του κτιρίου διοίκησης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Σταθμός Βιολογικού Καθαρισμού) για τη μεταφορά των γραφείων της ΔΕΥΑΘ.

Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟ 2008

Το Πνευματικό Κέντρο στο έτος 2008 παρουσίασε καθ’ όλη την διάρκεια του έτους εκδηλώσεις που είχαν να κάνουν εκτός από το θέατρο και την μουσική με θέματα όπως το περιβάλλον την Αρχαιολογία και τα εικαστικά.

Συγκεκριμένα συνδιοργάνωσε :

1. Με την Ομοσπονδία Συλλόγων Γυναικών Νομού Βοιωτίας εκδήλωση 19/3/2008 με θέμα « ΓΥΝΑΙΚΑ – ΠΑΙΔΙ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» με τον καθηγητή Στυλ Σαλαπατάρα.

2 . Με τον Μορφωτικό Σύλλογο Ελαιώνα εκδήλωση 5-6-2008 με θέμα «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ» στην περιοχή του Αρχαίου Ελαιώνα με τον καθηγητή Dr. BRENDAN BURKE και τον Dr .ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟ ΒΑΣΙΛΗ.

3 . Με την Ασημίνα Πικάση έκθεση κεραμικής 19/12/2008 ,

Επίσης οργάνωσε:

1 . Την 15η Χορωδιακή Συνάντηση 6-7-2008 με μουσικά σύνολα από πόλεις της Ελλάδας.

2 . Τον ΒΛΑΧΙΚΟ ΓΑΜΟ

3 . Τα ΠΙΝΔΑΡΕΙΑ με θεατρικές παραστάσεις – συναυλίες – δημοτικούς παραδοσιακούς χορούς από τους πολιτιστικούς συλλόγους της Θήβας και του εξωτερικού.

4 . Συμμετείχε στην χριστουγεννιάτικη εκδήλωση των Σχολείων Νηπιαγωγείου και Γενικού Σχολείου των παιδιών με ειδικές ανάγκες προσφέροντας τα χριστουγεννιάτικα παιχνίδια τους

5. Συνέχισε να διαθέτει το βιβλίο που έχει εκδώσει «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ» και

6. Συνεργάστηκε σε όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που οργάνωσαν ΔΕΠΟΑΘ και ΔΑΟΘ.

Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΤΟ 2008

Στο Κ.ΑΠ.Η. απασχολούνται δύο κοινωνικοί λειτουργοί.

Δύο γιατροί παθολόγοι και ένας καρδιολόγος οι οποίοι ελέγχουν την κατάσταση υγείας των μελών μέσα και έξω από το κέντρο και έχουν δικαίωμα εγγραφής συνταγών του Ο. Γ. Α και του Ι.Κ.Α.. και λοιπών ταμείων.

Μία οικογενειακή Βοηθός, η οποία φροντίζει τους μοναχικούς και ανήμπορους ηλικιωμένους του κέντρου και προσφέρει τις υπηρεσίες της στο κυλικείο του Κ.ΑΠ.Η.

Ένας οδηγός λεωφορείου ο οποίος μεταφέρει τα μέλη του Κ.ΑΠ.Η. από και προς το Κ.ΑΠ.Η. αλλά και σε διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες

Μία καθαρίστρια για τον χώρο στέγασης του Κ.ΑΠ.Η. και τέλος

Μία διοικητική υπάλληλος – γραμματειακή στήριξη του Ν.Π. από τον Δήμο Θηβαίων

Στο Κ.ΑΠ.Η. λειτουργούν επιτροπές και ομάδες αυτενέργειας από τα ίδια τα μέλη, οι οποίες απαρτίζονται από ηλικιωμένους όπως:

α. Επιτροπή ψυχαγωγίας, της οποίας οι αρμοδιότητες της είναι ότι αφορά την ψυχαγωγία των μελών (εκδρομές, συνεστιάσεις, περίπατοι κ.λ.π.).

β. Επιτροπή αλληλοβοήθειας, της οποίας οι αρμοδιότήτες είναι η βοήθεια στις ευπαθείς ομάδες κυρίως ηλικιωμένων, επισκέψεις σε ιδρύματα και κυρίως είναι πηγή πληροφόρησης για την Κοινωνική Λειτουργό όσον αφορά τις ευπαθείς ομάδες που αναφέρθηκαν.

γ. Ομάδα χορωδίας.

δ. Ομάδα γυμναστικής.

Το Κ.ΑΠ.Η. σε συνεργασία με το γραφείο Κοινωνικής εργασίας σε συνεργασία με όλο το προσωπικό του κέντρου εκτός των άλλων, προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες πρόνοιας στους ηλικιωμένους της πόλης μας και τις οικογένειες τους. Καθημερινά εξυπηρετούνται ηλικιωμένοι και οι οικογένειες τους, αν χρειασθεί και για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν. Επίσης έχουν βοηθηθεί κατά καιρούς άποροι και αυτό συνεχίζεται ανάλογα με τις δυνατότητα του Κ.ΑΠ.Η.

Συγκεκριμένα για το έτος 2008 πραγματοποιήθηκαν σειρά εκδηλώσεων, εκδρομών σε Βέροια- Νάουσα- Εδεσσα, Κορινθία, Πρέβεζα, Ρουμανία – Βουλγαρία, Πάρο, Τήνο, επισκέψεις σε γηροκομεία, στο Ειδικό Σχολείο Θήβας, προγράμματα χορωδιακών ομάδων και γυμναστικής, ομιλίες από γιατρούς και άλλους επιστήμονες σε μηνιαία βάση.

Η ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟ 2008

Στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου το 2008

1. Λειτουργήσαμε ένα ακόμη τμήμα αυξάνοντας την δύναμη του Α’ τμήματος με 28 νήπια εξυπηρετώντας συνολικά 140 νήπια.

2. Προσλήφθηκε με σύμβαση ορισμένου χρόνου μια Βρεφονηπιοκόμος, προκηρύχθηκε διαγωνισμός για δύο θέσεις μονίμου προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ δύο Βρεφονηπιοκόμων και μιας καθαρίστριας και ήρθαν μία Βρεφονηπιοκόμος και δύο βoηθoί βρεφοκόμων μετά από προηγούμενο διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ.

3.Αγοράστηκε ότι χρειάζεται για την λειτουργία του όπως έπιπλα, σκεύη είδη ηλεκτρικός φούρνος κλπ.

4. Αντικαταστάθηκαν σώματα καλοριφέρ, έγινε ξύλινη επένδυση σε αίθουσα του Β’ τμήματος και προσπαθούμε ώστε ο χώρος του σχολείου να είναι σε καλή και ασφαλή κατάσταση για τα παιδιά.

5. Αγοράστηκαν είδη ψυχαγωγίας, εποπτικό υλικό, βιβλία και στους δύο παιδικούς σταθμούς.

Ολες οι ενταλματοποιημένες δαπάνες για το 2008 είναι πληρωμένες.

Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠΟΑΘ-ΔΗΚΕΘ ΤΟ 2008

ΛΕIΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ

Ως αντικείμενο της Επιχείρησης είναι και η λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Θήβας που λειτουργεί υπό τη διεύθυνσή της, παρέχοντας υπηρεσίες σε περίπου 230 παιδιά.

Διδάσκονται πιάνο, κιθάρα, θεωρητικά, κρουστά, κλαρίνο, βιολί ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί και τμήμα μπαλέτου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

Στα πλαίσια των κοινωνικών δραστηριοτήτων της, η Επιχείρηση υλοποιεί πρόγραμμα Μουσικοθεραπείας σε παιδιά του Ειδικού Σχολείου Θήβας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται δια Ειδικού Μουσικού Εκπαιδευτή, έχει ως στόχο την συναισθηματική και επικοινωνιακή ανάπτυξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες και αποσκοπεί στην καλύτερη προσαρμογή τους στο άμεσο και έμμεσο οικογενειακό περιβάλλον τους.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΗΒΑΣ

ΛΕIΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ «ΣΟΝΙΑ»

ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥΣ

Το έργο αρχικά είχε συνολικό προϋπολογισμό 99.350,00 € και χρηματοδότηση έως την 31-7-2008, από το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας.

Στη συνέχεια παρατάθηκε η λειτουργία του έως την 30/11/2009 με ταυτόχρονη αύξηση του προϋπολογισμού του ο οποίος ανέρχεται πλέον στο ποσό των 180.113 €

Αναμένεται η συνέχιση της λειτουργίας του με χρηματοδότηση από το 4ο ΚΠΣ.

Στη δομή απασχολούνται δύο (2) άτομα με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου Χρόνου ειδικοτήτων Κοινωνιολόγου και Επισκέπτη Υγείας, ενώ τρία (3) άτομα ειδικοτήτων Ψυχολόγου, Ιατρού και διαμεσολαβητή απασχολούνται με Σύμβαση Έργου.

Φυσικό αντικείμενο αποτελεί η λειτουργία δομής παροχής ιατροκοινωνικής φροντίδας για 395 Έλληνες Τσιγγάνους που κατοικούν στο Δήμο Θηβαίων.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Συνεχίζεται από την Επιχείρηση η υλοποίηση των Κοινωνικών Προγραμμάτων Βοήθεια στο Σπίτι, Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας, στα πλαίσια των οποίων παρέχονται υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας με κατ’ οίκον νοσηλεία, ψυχολογική στήριξη και συμβουλευτική, οικιακή φροντίδα κλπ. σε ηλικιωμένα και ανήμπορα άτομα. Κατ’ επέκταση δε οι οικογένειές τους (κυρίως οι γυναίκες) που ήταν επιφορτισμένες με τη φροντίδα τους, έχουν τη δυνατότητα να απεμπλακούν και να διευκολυνθούν στην ένταξη ή την επανένταξη στην αγορά εργασίας.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Το Δημοτικό Κέντρο Προληπτικής Ιατρικής & Δημόσιας Υγείας, το οποίο ως δραστηριότητα είχε αδρανήσει επαναλειτουργεί υπό τη διεύθυνση της ΔΗΚΕΘ και υλοποιεί προγράμματα έρευνας, αγωγής υγείας, προληπτικής ιατρικής, με στόχο την προαγωγή της υγείας του γενικού πληθυσμού της περιοχής.

Συγκεκριμένα υλοποιείται πρόγραμμα δωρεάν μαστογραφίας σε γυναίκες του Δήμου Θηβαίων και των δημοτικών του διαμερισμάτων σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης Καρκίνου του Στήθους. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 400 εξετάσεις μαστογραφίας.

Επίσης σε συνεργασία με το ΚΕΛΠΝΟ κινητή μονάδα του επισκέφθηκε την πόλη και τα δημοτικά διαμερίσματα με σκοπό τον έλεγχο της υγείας των οικονομικών μεταναστών για την αποφυγή διασποράς μολυσματικών ασθενειών.

Σε συνεργασία με τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Γιατροί του Κόσμου», από την κινητή μονάδα ΛΗΤΩ διενεργήθηκε οδοντιατρικός έλεγχος σε μαθητές των Ειδικών Σχολείων της Θήβας, των σχολείων των δημοτικών διαμερισμάτων καθώς του σχολείου του συνοικισμού.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΗΒΑΣ

Στα πλαίσια ανάπλασης της υποβαθμισμένης συνοικίας του Παλαιού Προσφυγικού Συνοικισμού Θήβας και με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή ανάπτυξή της, ο Δήμος Θηβαίων ως αρμόδιος για την κοινωνική και πολιτιστική αναβάθμισή της πρόκειται να υλοποιήσει παρεμβάσεις για:

α) τη Βελτίωση των συνθηκών κατοικίας και ποιότητας ζωής στην περιοχή

β) τη μείωση της οπτικής ρύπανσης που προκαλούν οι ερειπωμένες παλαιές κατοικίες

γ) την ευκαιρία να αποκτήσουν οι κάτοικοι της περιοχής ελέγξιμο και ασφαλή χώρο μέσα στην κοινωνία, η οποία μπορεί να είναι η αφετηρία για την κοινωνική τους επανένταξη,

Με δεδομένο λοιπόν ότι η Ανάπλαση του Προσφυγικού Συνοικισμού συμπεριλαμβάνεται στους σκοπούς ίδρυσης ΔΕΠΟΑΘ, η οποία διέθετε τα στοιχεία (αρχεία), τα οποία η ίδια είχε συλλέξει, επεξεργαστεί και διατηρήσει και λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο η συγκεκριμένη Επιχείρηση είχε ασχοληθεί με το αντικείμενο της Ανάπλασης, της ανατέθηκε η επικαιροποίnσn των στοιχείων που διέθετε και αφορούσαν στα ανωτέρω καθώς επίσης η άντληση εκείνων που απαιτούνταν για την ολοκλήρωση της εργασίας που της ανατέθηκε.

Βάσει της εργασίας αυτής της πρώην ΔΕΠΟΑΘ, ο Δήμος, όπως προανέφερα, ολοκληρώνει σύντομα τις ενέργειες απόκτησης των 11 κατοικιών στο Συνοικισμό.

Τέλος κατά τη διάρκεια του έτους 2008, όπως προανέφερα, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μετατροπής της ΔΕΠΟΑΘ σε Κοινωφελή Επιχείρηση του Ν. 3463/2006, με την επωνυμία Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θήβας (ΔΗ.Κ.Ε.Θ.), η οποία σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς της δραστηριοποιείται πλέον στους παρακάτω τομείς:

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού-

Περιβάλλοντος, Έρευνας και Τεχνολογίας

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

Για τις απαιτούμενες δράσεις, που εξυπηρετούν και προωθούν τους ειδικούς στόχους για κάθε αναπτυξιακή προτεραιότητα του Δήμου Θηβαίων, εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητάς του, είχαν εξασφαλισμένους πόρους, και ήταν στα όρια των υφισταμένων δυνατοτήτων του Δήμου, συντάχθηκε και υλοποιήθηκε το Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου για το έτος 2008.

Το Πρόγραμμα δράσης του Δήμου για το έτος 2008,ανά άξονα προτεραιότητας είχε ως ακολούθως:

α. «Τοπική ανάπτυξη – Τεχνικές υποδομές και προστασία φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος»

Υλοποίηση της προμήθειας και δημιουργία Ευρυζωνικού Δικτύου στη πόλη της Θήβας (Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών), καθώς και διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησής του.

Παρακολούθηση της κατασκευής για τη δημιουργία δικτύου φυσικού αερίου στη πόλη της Θήβας και παρεμβάσεις για την πληρέστερη εξυπηρέτηση της πόλης.

Παρακολούθηση της εξέλιξης των μελετών και παρεμβάσεις για την άμεση υλοποίηση των έργων για Βελτίωση της Περιφερειακής οδού Θήβα-Λιβαδειά-Αράχωβα-Άμφισσα που τμήμα της αποτελεί o Βόρειος Περιφερειακός της Θήβας, και της υφιστάμενης Διαπεριφερειακής Ελευσίνα-Θήβα όσον αφορά τη κατασκευή του Ανατολικού Περιφερειακού της Θήβας.

Παρακολούθηση της εξέλιξης των μελετών και παρεμβάσεις για τη Κατασκευή της νέας Διαπεριφερειακής οδού Κόρινθος-Ελευσίνα-Θήβα-Υλίκη.

Εκπόνηση μελετών αστικής και αγροτικής οδοποιίας από τη Τεχνική Υπηρεσία

Υλοποίηση έργων για τη βελτίωση και κατασκευή αστικής και αγροτικής οδοποιίας.

Εκπόνηση μελετών για την οργάνωση υπαίθριας αναψυχής στο δάσος Μοσχοποδίου.

Προετοιμασία για δημοπράτηση σύμβασης με εξωτερικό συνεργάτη-σύμβουλο για τη δημιουργία ΣΔΙΤ με στόχο την αξιοποίηση της Δημοτικής περιουσίας στη περιοχή του κινηματογράφου Σόνια, στο οικόπεδο της οδού Ηλέκτρας, στο χώρο του παλαιού Νοσοκομείου και στην ιδιοκτησία του Δήμου στο Τάχι. Σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση για την παροχή υπηρεσιών του συμβούλου έχει ενταχθεί στο 20% των πόρων του Θησέα.

Υπογραφή σύμβασης της κατασκευής του έργου του εκσυγχρονισμού-συμπλήρωσης της σφαγειοτεχνικής υποδομής με μετεγκατάσταση των δημοτικών σφαγείων Θήβας.

Εξασφάλιση ποσοτικά επαρκούς και ποιοτικά κατάλληλου υδρευτικού πόρου για την υδροδότηση της Θήβας και των Τοπικών Διαμερισμάτων, με μέριμνα για την προστασία του υπόγειου υδροφορέα και τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος.

Για το έργο εξασφαλίσθηκε χρηματοδότηση 1.000.000,00 από το Πρόγραμμα «Θησέας» και υλοποιείται από τη ΔΕΥΑΘ.

Βελτίωση και επέκταση των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων από τη ΔΕΥΑΘ.

Σημειώνεται ότι οι δύο παραπάνω δράσεις αναλύονται στο πρόγραμμα δράσης 2008 της ΔΕΥΑΘ.

Επίσης σημειώνεται ότι ο Δήμος Θήβας διέθεσε το ποσό των 2.118.000,00 € από τους πόρους του 35% του προγράμματος Θησέας για την επίλυση των οξυμένων προβλημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Για τη βελτίωση της καθαριότητας και της αποκομιδής των απορριμμάτων ο Δήμος σύναψε προγραμματικές συμβάσεις με τη ΔΕΠΟΔΑΘ, για τις δράσεις ανακύκλωσης, το πλύσιμο των κάδων απορριμμάτων, και την αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων (στρώματα, έπιπλα κλπ). Με την παραχώρηση δε της σκούπας από τη ΔΕΠΟΔΑΘ θα βελτιώσει την καθαριότητα των δρόμων της πόλης.

Για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων υλοποιείται το έργο της κατασκευής του ΧΥΤΑ, με εξασφαλισμένη τη λειτουργία του από τη ΔΕΠΟΔΑΘ και αναμένεται να δρομολογηθεί από τη ΔΕΠΟΔΑΘ η κατασκευή Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, και η διαχείριση των οργανικών και των μπάζων .

Ολοκλήρωση της Β1΄ και Β2΄ φάσης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου με στόχο την ολοκλήρωσή του και θεσμοθέτησή του κατά το τρέχον έτος.

Με την ολοκλήρωση του ΓΠΣ, πέραν της οικιστικής οργάνωσης θα επιτευχθεί:

• Διαχωρισμός βιομηχανικής – βιοτεχνικής και γεωργικής δραστηριότητας.

• Χωροθέτηση ζωνών για οργάνωση των βιομηχανικών – βιοτεχνικών χρήσεων.

• Έλεγχος της διάχυσης και ιδίως των αποθηκών τύπου logistics και χωροθέτηση οργανωμένων υποδοχέων.

• Καθορισμός όρων ανάπτυξης της εντατικής κτηνοτροφίας και ζώνες παραδοσιακής κτηνοτροφίας.

• Η χωροθέτηση Επιχειρηματικού Πάρκου για «ευγενείς» λειτουργίες.

Αποπεράτωση των έργων της ολοκληρωμένης παρέμβασης στο Συνοικισμό Θήβας.

Εκπόνηση της μελέτης για την ανάπλαση του πεζοδρόμου της οδού Επαμεινώνδα.

Ξεκίνησε η διαδικασία απόκτησης γης, με αγορά από τη ΔΕΥΑΘ και με πράξεις αναλογισμού, των κοινοχρήστων χώρων παρά τα ρέματα, προκειμένου να εκπονηθούν οι μελέτες για τη δημιουργία χώρων πρασίνου και αναψυχής.

Παρεμβάσεις για την προώθηση των απαραίτητων Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών για τη ζώνη NATURA Υλίκη-Παραλίμνη.

Αποκατάσταση των Χώρων Διάθεσης Απορριμμάτων στο Ύπατο και στο Αμπελοχώρι.

β. «Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός».

Απασχόληση

Ολοκλήρωση του προγράμματος της Συμβουλευτικής από τη ΔΗΚΕΘ και το Δήμο Θηβαίων, για τους κατοίκους του Συνοικισμού Θήβας.

Υλοποίηση 16 προγραμμάτων κατάρτισης για τους κατοίκους του Συνοικισμού Θήβας στα πλαίσια της ολοκληρωμένης παρέμβασης.

Υλοποίηση προγράμματος προώθησης στην απασχόληση κατοίκων του Συνοικισμού Θήβας, σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ.

Υλοποίηση προγράμματος προώθησης στην απασχόληση, σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, για το σύνολο των κατοίκων του Δήμου στα πλαίσια της Τοπικής Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση «Βοιωτικό δίκτυο για την απασχόληση».

Συμβολή στην προώθηση στην απασχόληση, με την απασχόληση πέντε ατόμων στο Δήμο για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, και είκοσι ατόμων με μερική απασχόληση.

Συμμετοχή της ΔΗΚΕΘ σε δίκτυο φορέων που υλοποιούν ολοκληρωμένες αστικές παρεμβάσεις.

Συμμετοχή του Δήμου σε δίκτυο φορέων που υλοποιούν προγράμματα Τοπικών Πρωτοβουλιών για την Απασχόληση.

Λειτουργία του γραφείου Ενημέρωσης για την Απασχόλησης που δημιουργήθηκε στο Δήμο και θα παρέχει ηλεκτρονική υποστήριξη για την προσφορά και ζήτηση θέσεων εργασίας και υποστήριξη για την επιχειρηματικότητα.

Κοινωνική Πολιτική

Συνέχιση της λειτουργίας του 1ου ΚΑΠΗ

Συνέχιση της λειτουργίας των δύο παιδικών σταθμών.

Κατασκευή κτιρίου κοινωνικών υπηρεσιών δίπλα στο σταθμό Θήβας του ΟΣΕ.

Δημιουργία ιατροκοινωνικού κέντρου για τους τσιγγάνους από τη ΔΗΚΕΘ.

Συνέχιση της λειτουργίας των δομών «Βοήθεια στο σπίτι» και «Κοινωνική μέριμνα» από τη ΔΕΠΟΑΘ.

Δημιουργία Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας Δήμου Θηβαίων.

Πρωτοβουλίες για τη πρόληψη της παραβατικότητας στη περιφέρεια του Δήμου.

Παιδεία

Παρεμβάσεις για εξασφάλιση χρηματοδότησης για τη βελτίωση των υποδομών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας παιδείας, και τη κατασκευή νέων κτιρίων με προτεραιότητα στη στέγαση του 1ου Δημοτικού και του 1ου Νηπιαγωγείου.

Παρεμβάσεις για δημιουργία αυτόνομου ΤΕΙ, με τη δημιουργία δεύτερης σχολής δύο τουλάχιστον τμημάτων στη Θήβα.

Παρεμβάσεις για τη συμπλήρωση των υποδομών της τριτοβάθμιας παιδείας (παράρτημα ΤΕΙ Χαλκίδας στη Θήβα).

Παρεμβάσεις για δημιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για Υλίκη-Παραλίμνη και Μοσχοπόδι.

Η ολοκλήρωση του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής που κατασκευάσθηκε.

Πολιτισμός

Παρεμβάσεις για οριοθέτηση και κήρυξη όλων των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, νεώτερων και αρχαίων και ιστορικών τόπων και τοπίων και κήρυξη ως ιστορικού κέντρου του κέντρου της πόλης της Θήβας.

Παρεμβάσεις στο ΥΠ.ΠΟ. για προστασία και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων.

Διοργάνωση συνεδρίων για τον πολιτισμό, συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή συμμετοχή του σε αυτά με αρμόδιο φορέα το Πνευματικό Κέντρο.

Αθλητισμός

Οργάνωση και λειτουργία του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Θήβας.

Κατασκευή των γηπέδων Ελεώνα και Νεοχωρακίου.

Κατασκευή των γηπέδων Μουρικίου και Υπάτου, και μελέτη για το γήπεδο Αμπελοχωρίου.

γ. «Ο Δήμος Θηβαίων ως οργανισμός και οι σχέσεις του με τους πολίτες, την πολιτεία και τους τοπικούς φορείς»

Επιμόρφωση του προσωπικού του Δήμου.

Σύνταξη του θεσμοθετημένου Επιχειρησιακού Προγράμματος 2007-2010 του Δήμου Θηβαίων.

Ολοκλήρωση της δημοπρατημένης προμήθειας προγραμμάτων για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών.

Αναδιοργάνωση των Δημοτικών Επιχειρήσεων.

Σύνταξη εγχειριδίου διαδικασιών του Δήμου.

Επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου Θηβαίων για την υλοποίηση έργων συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ (Δ΄ ΚΠΣ).

Προετοιμασία για πιστοποίηση σύμφωνα με το υπό σύνταξη από τον ΕΛΟΤ Πρότυπο διοίκησης και διαχείρισης έργων.

Πρωτοβουλίες για επίλυση του οικονομικού προβλήματος του Δήμου.

Τέλος συνεχίστηκαν οι παρεμβάσεις μας για τη βελτίωση – συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου (συμβάσεις υπηρεσιών ΟΤΑ, πρότυπο Τελικού Δικαιούχου Δ’ ΚΠΣ, δημοτικές επιχειρήσεις, Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, κλπ), καθώς και για την αύξηση των πόρων της Αυτοδιοίκησης.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2008

Για τις δράσεις του παραπάνω προγράμματος, που αποτελούν έργα, τεχνικές μελέτες και υπηρεσίες του Ν. 3316/05, υλοποιούνται από το Δήμο Θηβαίων, και έχουν εξασφαλισμένους πόρους, είχε συνταχθεί και υλοποιήθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2008.

Αφορούσε την υλοποίηση έργων προϋπολογισμού 26.490.072,68 €, με υφιστάμενες συμβάσεις 15.671.754,44 €, και πιστώσεις για το 2008, 14.599.730,81€.

Στο τέλος του έτους ο προϋπολογισμός των έργων είχε ανέλθει σε 28.999.526,03 €, οι συμβάσεις σε 16.919.530,80 €, και οι πληρωμές σε 1.692.901,75 €

Επίσης αφορά την υλοποίηση μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/05, προϋπολογισμού 1.241.022,03 €, με υφιστάμενες συμβάσεις 632.073,76 €, και πιστώσεις για το 2008, 646.616,68 €.

Στο τέλος του έτους ο προϋπολογισμός των μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/05 είχε ανέλθει σε 1.442.797,75 €, οι συμβάσεις σε 805.888,23 €, και δεν έγιναν πληρωμές.

Η πορεία των οικονομικών πραγμάτων του Δήμου το προηγούμενο έτος παρουσίασε μικρές διαφορές σε σχέση με το 2007.

Το 2007 τα εισπραχθέντα τακτικά έσοδα ανήλθαν σε 8.223.841 ευρώ, και τα συνολικά σε 15.292.557 ευρώ.

Το 2008, τα εισπραχθέντα τακτικά έσοδα ανήλθαν σε 9.128.780 ευρώ, και τα συνολικά σε 18.333.909 ευρώ.

Το 2007 τα έξοδα ανήλθαν σε 13.130.611 ευρώ.

Το 2008, τα έξοδα ανήλθαν σε 14.879.967 ευρώ.

Η όλη οικονομική κατάσταση του Δήμου είναι γνωστή.

Οι κινήσεις στις οποίες αποφασίσαμε να προβούμε είναι δύο.

Πρώτον, η σύναψη δανείου 5.000.000 ευρώ περίπου, σύμφωνα με τη μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που έχουμε αναπτύξει διεξοδικά στο Συμβούλιο.

Οι επαφές μας με το ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων, εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης που επικαλέστηκε το ταμείο, ναυάγησαν. Αναζητήσαμε λοιπόν ιδιωτική τράπεζα για τη σύναψη του δανείου. Μετά και την ολοκλήρωση των εκκαθαρίσεων των δημοτικών επιχειρήσεων, έχουμε συγκεντρώσει όλα τα απαιτούμενα οικονομικά στοιχεία για τη σύναψη του δανείου το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Δεύτερον, η αναζήτηση τρόπων αύξησης των ίδιων πόρων του Δήμου.

Ετσι, κινούμαστε προς την κατεύθυνση της εκμετάλλευσης των δημοτικών εκτάσεων μέσω της ανάπτυξης των ΑΠΕ, και συγκεκριμένα για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών τόξων.

Επίσης, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία επανεξέτασης των δηλώσεων των βιομηχανιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας, σε σχέση με τα δηλωθέντα και τα πραγματικά καλυφθέντα τετραγωνικά μέτρα. Το μέτρο είναι όντως αποτελεσματικό. Μέχρι σήμερα, διαπιστώθηκαν παραβάσεις για τις οποίες ο Δήμος έχει ήδη βεβαιώσει πρόστιμα ύψους 2.000.000 ευρώ περίπου.

Η ολοκλήρωση των ελέγχων και η αποκατάσταση της πραγματικότητας, θα συμβάλει σε βάθος χρόνου στην αντιμετώπιση των πιεστικών οικονομικών προβλημάτων του Δήμου.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Είναι γνωστό σε όλους μας, ότι το πλαίσιο λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εξακολουθεί να είναι πιεστικό. Είναι πολλές οι σκέψεις, οι προτάσεις, τα οράματα όλων μας, που διαπιστώνουμε στην πράξη ότι δεν μπορούν να υλοποιηθούν, λόγω της οικονομικής στενότητας, λόγω της οικονομικής εξάρτησης από το Κράτος, λόγω της γραφειοκρατίας, λόγω της ελλειπούς στελέχωσης των ΟΤΑ.

Συνεχίζουμε την προσπάθεια προσφοράς του μέγιστου δυνατού στην πόλη μας και στους πολίτες μας.

Θέλω να σας ευχαριστήσω και για την στήριξη πολλών από τις επιλογές μας, και για την εποικοδομητική κριτική, αλλά και για τις διαφωνίες σας, που συμβάλλουν εκτός ελάχιστων περιπτώσεων στην ανάπτυξη ενός γόνιμου διαλόγου, στον εντοπισμό λαθών, ατελειών και καθυστερήσεων.

Ανεξάρτητα από το διαχωρισμό μας σε πλειοψηφία και μειοψηφία, θέλω να πιστεύω ότι υπηρετούμε τον ίδιο στόχο, και θα συνεχίσουμε να τον υπηρετούμε και στη συνέχεια της θητείας αυτής της δημοτικής αρχής.

Αφήστε μια απάντηση