- ΘΗΒΑ

Δημιουργήθηκαν 4 τμήματα εκμάθησης Ελληνικών σε μετανάστες στη Θήβα

Από τις 11 Νοεμβρίου 2019, στα πλαίσια του ενταγμένου επιχειρησιακού προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» η πράξη με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων» με MIS:5002825 όπου λειτουργεί το Παράρτημα Κέντρο Ένταξης Μεταναστών, δημιουργήθηκαν 4 τμήματα ενηλίκων μεταναστών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Ο σκοπός των εν λόγω τμημάτων είναι:

-την εκμάθηση της  ελληνικής γλώσσας και

-στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού.

Τα μαθήματα διεξάγονται από Δευτέρα έως Παρασκευή, πρωινές και απογευματινές ώρες στο χώρο του 9ο Δημοτικού Σχολείου Θηβών, στο Συνεδριακό Κέντρο Θήβας και στο χώρο των παράλληλων δράσεων του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ).

Η  απόκτηση  γλωσσικής δεξιότητας και  πρακτικών κοινωνικών και διαπολιτισμικών ικανοτήτων  απαιτούνται για την κοινωνική ένταξη των συμμετεχόντων και των οικογενειών τους,  ώστε να εξυπηρετούνται με επάρκεια στην καθημερινότητά τους.

Τρόποι Επικοινωνίας:

•τηλέφωνα:22620-28570, 22620-28591

•email: kentrokoinotitas@thiva.gr / kem@thiva.gr

•blog: www.kkoinotitasthivas.blogspot.gr