- ΘΗΒΑ

«Επισκευή – Συντήρηση Σχολικού κτιρίου 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Θήβας»

 

Υπογραφή σύμβασης του εγκεκριμένου έργου «Επισκευή – Συντήρηση Σχολικού κτιρίου 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Θήβας» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

Στις 18 Ιουλίου 2019 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του εγκεκριμένου έργου «Επισκευή – Συντήρηση Σχολικού κτιρίου 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Θήβας» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών. Η σύμβαση υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Θηβαίων και της εταιρείας «ΕΥΒΟΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο ποσό των 46.523,03 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ έναντι του αρχικού προϋπολογισμού των 89.000,00 €.

Το προαναφερόμενο έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:
– Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος.
– Καθαίρεση σαθρών οροφοκονιαμάτων και επιχρισμάτων και ανακατασκευή αυτών (σποραδικά).
– Επισκευή και συντήρηση W.C. (αντικατάσταση σπασμένων πλακιδίων, αντικατάσταση παλαιών και φθαρμένων ειδών υγιεινής και αντικατάσταση παλαιών και φθαρμένων θυρών W.C.).
– Καθαίρεση φθαρμένων και επικίνδυνων προστατευτικών κιγκλιδωμάτων εξωστών και κλιμάκων και αντικατάσταση αυτών.
– Καθαίρεση των σαθρών τμημάτων (σποραδικών) του προστατευτικού στηθαίου εξώστη και ανακατασκευή αυτού.
– Τοποθέτηση νέων κιγκλιδωμάτων παραθύρων.
– Καθαίρεση και αντικατάσταση φθαρμένων υδρορροών και κατασκευή νέων.
– Στεγανοποίηση αρμών οροφής μεταξύ κτιρίων.
– Αποξήλωση και επανακατασκεύη κατεστραμμένων πλακοστρώσεων αύλειου χώρου.
– Αποξήλωση και αντικατάσταση κατεστραμμένων επενδύσεων εξωτερικών κλιμάκων.
– Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου.
– Αποξήλωση και αντικατάσταση κατεστραμμένων ποδιών παραθύρων.

Αφήστε μια απάντηση