- ΘΗΒΑ

Ζωντανά η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θήβας

«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»  (Άρθρο 65, 67 N.3852/10 & 96 παρ.1 του Ν.3463/06 )».

 

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος του Δ.Θηβαίων, (Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) στις 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ   12-03-2018  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ

                                                        ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :     4273/8-3-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  (Άρθρο 65 & 67   Ν. 3852/10)

 

 

 

 1. Ενημέρωση επί των συσταθέντων με το Ν.4519/2018 Φορέων Διαχείρισης Προστατευομένων περιοχών Ευβοίας με προσωρινή έδρα τη Χαλκίδα, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι λίμνες Υλίκη και Παραλίμνη, και Κορινθιακού Κόλπου με προσωρινή έδρα την Κόρινθο, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι παράκτιες περιοχές στον Κορινθιακό κόλπο του Δήμου Θηβαίων.

 

 1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 33/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θηβαίων (ΔΗΚΕΘ), περί α’ αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της οικ. έτους 2018 (απόλυτη πλειοψηφία).

 

 1. Ορισμός τακτικού μέλους εκ της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Θήβας (Δ.Ο.Θ.)» μετά την παραίτηση του δημοτικού συμβούλου κ. Ιωάννη Κόρδατζη από το αξίωμά του.

 

 1. Ορισμός αναπληρωματικού μέλους εκ της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ.Θηβαίων ( ΔΗΚΕΘ), μετά την παραίτηση του δημοτικού συμβούλου κ. Ιωάννη Κόρδατζη από το αξίωμά του.

 

 1. Εξέταση αιτήματος του κ. Μπόβαλη Ιωάννη του Θωμά για την παράταση της σύμβασης μίσθωσης του Δημοτικού αναψυκτηρίου «Πούρος», που λήγει στις 31-5-2018, για τέσσερα ακόμα έτη.

 

 1. Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης για το έργο: “Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης οικισμών Αλυκής και Αγ. Νικολάου ΔΕ Θίσβης”.

 

 1. Υποβολή πρότασης συγχρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης οικισμών Αλυκής και Αγίου Νικολάου ΔΕ Θίσβης» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο : « Βελτίωση – ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Βαγίων».

 

 1. Έγκριση αναπλήρωσης διοριστέου κλάδου ΤΕ13 Τεχνολόγων Γεωπόνων σύμφωνα με την προκήρυξη 1/363Μ/2009 του τέως Δήμου Θίσβης, λόγω συντρέχουσας σοβαρής υπηρεσιακής ανάγκης.

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών επισκευής & συντήρησης οχημάτων του Δήμου, από τον κ. ΞΕΝΑΚΗ Χρήστο.

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών αποχιονισμού του οδικού δικτύου του Δήμου Θηβαίων.

Αφήστε μια απάντηση