- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η κατανομή του Π.Δ.Ε ανά Περιφέρεια για το 2021 δείχνει την αποτυχία της Στερεάς Ελλάδας

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 2/4.1.2021) η κατανομή στις Περιφέρειες της Χώρας των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2021 του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.Στην Προτελευταία θέση η ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ.

Πρόκειται για Απόφαση του αρμόδιου Υφυπουργού, κ. Ι.Τσακίρη, στην οποία μπορείτε να δείτε πως κατανέμονται οι πιστώσεις σε κάθε Περιφέρεια, με διάκριση για τους συγχρηματοδοτούμενους και τους εθνικούς πόρους.

Το σύνολο και για τις 13 Περιφέρειες ανέρχεται σε 1.310.000.000€.

Το μεγαλύτερο ποσό ανήκει στην Αττική με 299.400.000€, ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με 240.450.000€, ενώ τελευταία έρχεται η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με 44.000.000€.

Αναλυτικά ο  Πίνακας: