- ΘΗΒΑ

Θέματα συζήτησης Δημοτικού Συμβουλίου Θήβας

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 19-03-2018 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 4771/15-3-2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 65 & 67 Ν. 3852/10)

1.Έγκριση εισηγητικής έκθεσης για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου οικ. έτους 2017 (σχετ. η υπ’ αριθ. 52/2018 απόφαση Οικ. Επιτροπής).

2.Έγκριση για τον ορισμό δημοτικών συμβούλων για τη συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης δυο αγροτικών ακινήτων επιφανείας 2.929,83τ.μ. και 17.538,92 τ.μ. αντίστοιχα, με σκοπό την απευθείας εκποίηση αυτών στην Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ «Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας», καθώς τούτα είναι απαραίτητα για την κατασκευή της Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων.

3.Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου Μάριου Χαϊνταρλή για σύνταξη, κατάθεση και εκδίκαση της με αριθ. Κατάθεσης 131/2016 αιτήσεως ακυρώσεως του Δήμου Θηβαίων στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς κατά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, για την ακύρωση των υπ’ αριθ. 6/20-10-2015 και 3/20-5-2015 πρακτικών του ΣΥΠΟΘΑ, που αφορά ακίνητο συγκυριότητας των Λουκίας Παπαχατζή κ.λ.π.

4.Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων Μάριου Χαϊνταρλή και Εύας Δημητριάδη, για σύνταξη υπομνήματος και εκπροσώπηση του Δήμου στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς κατά της υπ’ αριθ. 364/2016 αιτήσεως ακυρώσεως των Λουκίας Παπαχατζή κ.λ.π., που αφορά ακίνητο συγκυριότητας αυτών στο Ο.Τ. 336 του ρυμοτομικού σχεδίου Θήβας.

5.Εξέταση αιτήματος του κ. Μπόβαλη Ιωάννη του Θωμά για την παράταση της σύμβασης μίσθωσης του Δημοτικού αναψυκτηρίου «Πούρος», που λήγει στις 31-5-2018, για τέσσερα ακόμα έτη.

6.Λήψη απόφασης για τον εορτασμό των εθνικών επετείων της 25ης Μαρτίου, της 28ης Οκτωβρίου και του πολιούχου της πόλης μας, έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης.

7.Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου, στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο του ΕΔΔΥΠΠΥ που θα πραγματοποιηθεί στο Διδυμότειχο και έγκριση δαπάνης Αριθ. Πρωτ. 4790/15-03-2018, έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης.

8.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων έργου από την ανάδοχο εταιρεία «ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Ο.Ε.».

9.Έγκριση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : «Βελτίωση και ενεργειακή αναβάθμιση καταστήματος Δημοτικής Αγοράς του Δήμου Θηβαίων».

10.Έγκριση επιτροπής παραλαβής του έργου με τίτλο : «Βελτίωση και ενεργειακή αναβάθμιση καταστήματος Δημοτικής Αγοράς του Δήμου Θηβαίων».

11.Έγκριση επιτροπής παραλαβής του έργου με τίτλο : «Βελτίωση και ενεργειακή αναβάθμιση του Παλαιού Δημαρχείου Θήβας».

12.Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Βελτίωση κτηρίου για δημιουργία χώρου άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην Τ.Κ. Ελλοπίας του Δήμου Θηβαίων».

13.Αντικατάσταση του αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΘ κ. Σταυρούλας-Ιωάννας Κυπραίου, μετά από αίτηση παραίτησή της.

Αφήστε μια απάντηση