- ΘΗΒΑ

Θέματα συζήτησης Δημοτικού Συμβουλίου Θήβας

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος του Δ.Θηβαίων, (Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) στις 07 ΜΑΪΟΥ 2018 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα  19:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                             ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ   07-05-2018  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ

  1. Ανταλλαγή απόψεων και έκφραση γνώμης επί του Σχεδίου Νόμου με τίτλο : «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (Πρόγραμμα –«Κλεισθένης 1»).
  2. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο.
  3. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Προμήθεια μηχανημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών.
  4. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου με τίτλο : «Κατασκευή παιδικής Χαράς στην Τ.Κ. Ξηρονομής»
  5. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο : «Βελτίωση Δημοτικών οδών Δ.Ε. Θίσβης 2017».
  6. Κατακύρωση αποτελέσματος της διαδικασίας ανάθεσης με διαπραγμάτευση μετά από ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων για το Δήμο & τα νομικά του πρόσωπα & συγκεκριμένα για τις κατηγορίες «ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΟΥ-ΨΩΜΙ» για τον Δ.Ο.Θ. & «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ» για την ΔΗ.Κ.Ε.Θ.

Αφήστε μια απάντηση