- ΘΗΒΑ

Θέματα συζήτησης του Δημοτικού Συμβουλίου Θήβας

dimarxeio vagion

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 2948/12-2-2016 πρόσκληση για την 3η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Βαγίων  στις  17  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του 2016, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

 • 1ο. Λήψη απόφασης  για τον προγραμματισμό προσλήψεων δέκα (10) ατόμων διαφόρων κλάδων τακτικού προσωπικού (εγκ. 2395/26-1-2016 του ΥΠ.ΕΣ. Δ.Δ.Α.).

 

 • 2ο. Λήψη απόφασης για τη δημιουργία ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ (Κέντρο Πρόληψης Υγείας) στον Δήμο Θηβαίων και ετήσια συντήρηση για το Λογισμικό των ΚΕΠ Υγείας.

 

 • 3ο. Έγκριση για την ίδρυση 1/θ Δημοτικού Σχολείου στο Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών (Σχετ. η υπ’ αριθ. 1/2016 απόφαση της Δ.Ε. Παιδείας).

 

 • 4ο. Έγκριση για τη συγκρότηση επιτροπής προς εξέταση της δημιουργίας μόνιμου φορέα Αρχαίου Δράματος με έδρα τη Θήβα (Σχετ. η υπ’ αριθ. 176/2015 Α.Δ.Σ.).

 

 • 5ο. Λήψη απόφασης για την αναστολή ισχύος των παραγωγικών και επαγγελματικών αδειών λόγω οφειλών των τελών των λαϊκών αγορών του Δήμου Θηβαίων (θέμα από αναβολή).

 

 • 6ο. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού 1.858,81 € από χρηματικό κατάλογο που αφορά πράξη επιβολής εισφοράς σε χρήμα κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 4315/2014.

 

 • 7ο. Έγκριση για την δωρεάν παραχώρηση Καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς για τη στέγαση του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Επαρχίας Θηβών (σχετ. η υπ’ αριθ. 73/2015 Α.Δ.Κ. Θήβας) (θέμα από αναβολή).

 

 • 8ο. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 1 του Π.Δ. 28/80 σε θέματα αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

 • 9ο. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 1 του Π.Δ. 28/80 σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

 

 • Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 1 του Π.Δ. 28/80 σε θέματα αρμοδιότητας λοιπών Υπηρεσιών.

 

 • Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την παραλαβή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 1 του Π.Δ. 28/80.

 

 • Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών της επιτροπής παραλαβής έργων που το ύψος της δαπάνης τους δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 6.984,59€ με το ΦΠΑ, για το 2015.

 

 • Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής παραλαβής έργων που το ύψος της δαπάνης τους θα υπερβαίνει το ποσό των 6.984,59€ με το ΦΠΑ για το 2015.

 

 • Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων  για τις ανάγκες των  Νομικών Προσώπων του Δήμου Θηβαίων.

Αφήστε μια απάντηση