- ΘΗΒΑ

Θήβα: Ανάρτηση θεωρημένου δασικού χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας

Ενημερώνουμε τους πολίτες για την ανάρτηση του δασικού χάρτη επί του συνόλου των κοινοτήτων(συνολικά 74 κοινότητες) όλων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Ο δασικός χάρτης αφορά τους δήμους Τανάγρας, Θηβαίων, Αλιάρτου-Θεσπιέων, Ορχομενού, Λεβαδέων και Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας. Ο δασικός χάρτης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κτηματολογίου https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx 

Κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη, καλείται να υποβάλει τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής ημερομηνίας εκατόν πέντε(105) ημερών, αρχής γενομένης από την Παρασκευή 5/03/2021.

Η καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 17/06/2021, ημέρα Πέμπτη. Για τους κατοίκους εξωτερικού, η παραπάνω προθεσμία επεκτείνεται κατά 20 ημέρες, έως τις 7/07/2021 ημέρα Τετάρτη.

Η υποβολή αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνο ηλεκτρονικά, στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων στην ιστοσελίδα της «Ελληνικό Κτηματολόγιο»