- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΘΗΒΑ

Κοντά στις Γυναίκες προσφύγων ο Δήμος Θηβαίων

 

Δράση ενημέρωσης σε γυναίκες πρόσφυγες στο Κέντρο Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων Θήβας , της  ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»  πράξης  με  τίτλο:  «Λειτουργία  Κέντρου  Συμβουλευτικής  Υποστήριξης  Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Θηβαίων» (MIS:5000935), σε συνεργασία με τον οργανισμό Solidarity Now .

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων (20 Ιουνίου) και σε συνεργασία με τον  οργανισμό Solidarity Now, τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Δήμου Θηβαίων πραγματοποίησαν ενημερωτική δράση την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019,σε ομάδα γυναικών προσφύγων που διαμένουν στο Κέντρο Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων Θήβας.
Οι συμμετέχουσες στην δράση, ενημερώθηκαν για  την Ισότητα των Φύλων και την έμφυλη βία, το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της βίας και το πλαίσιο λειτουργίας των Δομών του Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, ενώ διανεμήθηκαν και σχετικά  ενημερωτικά  φυλλάδια σε διάφορες γλώσσες (αραβικά, φαρσί).
Η δράση αυτή, εντάσσεται στις γενικότερες δράσεις ενημέρωσης, δικτύωσης και ευαισθητοποίησης του Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Θηβαίων με  ειδικές ομάδες  πληθυσμού, καθώς και με φορείς και υπηρεσίες.

Αφήστε μια απάντηση