- ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Κρίσιμες ώρες για την ΛΑΡΚΟ

Πρόσωπο με πρόσωπο με τη σκληρή πραγματικότητα βρίσκεται πλέον η ΛΑΡΚΟ Γενική Μεταλλευτική & Μεταλλουργική Εταιρεία Α.Ε. μετά την παραπομπή της Ελλάδας στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης λόγω μη συμμόρφωσης με απόφαση του δικαστηρίου του 2017 για ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων ύψους 135,8 εκατ. ευρώ.
Η κυβέρνηση βρίσκεται σήμερα ενώπιον δύσκολων αποφάσεων εάν επιθυμεί να διασφαλίσει τη συνέχεια της λειτουργίας της ιστορικής μεταλλευτικής εταιρείας, καθώς κατά την προηγούμενη πενταετία καμία σοβαρή λύση δεν δρομολογήθηκε. Ως αποτέλεσμα, σήμερα η ΛΑΡΚΟ να βαρύνεται όχι μόνο με το χρέος των 135,8 εκατ. των ενισχύσεων, αλλά και με οφειλές άνω των 300 εκατ. προς τη ΔΕΗ. Με δεδομένο ότι παράγει λειτουργικές ζημίες, όπως αναφέρουν οι ειδικοί, απειλείται με ξαφνικό θάνατο.
«Μόνη λύση που μπορεί να περπατήσει, η είσοδος στρατηγικού επενδυτή ο οποίος όμως δεν θα θεωρηθεί καθολικός διάδοχος των υποχρεώσεων της ΛΑΡΚΟ, αφού διαφορετικά δεν θα εμφανιστεί ουδείς σοβαρός επενδυτής και το τίμημα που θα καταβάλει να πιστωθεί υπέρ των χρεών της ΛΑΡΚΟ προς το Δημόσιο», εξηγούν νομικές πηγές στην «Κ.
Πηγή Καθημερινή