- ΘΗΒΑ

Λαικη Αγορά Θήβας Σαββάτου-Μέτρα και Συμμετέχοντες

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

   Λόγω των νέων μέτρων που τίθενται σε ισχύ από 7/11/2020 για το

     Επίπεδο Γ. Συναγερμού σύμφωνα με τον Χάρτη   Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας από τη λοίμωξη covid-19 και σύμφωνα με την Αρ. Δ1α/Γ.Π. Οικ.  71342/(ΦΕΚ 4899/6-11-2020 Β΄΄)

      στη ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΗΒΑΣ ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ στις 28/11/2020

θα δραστηριοποιηθεί το 50% των πωλητών  με 5 μέτρα απόσταση    μεταξύ  των πάγκων και υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους.

Τα μέτρα πάγκου για : 1) επαγγελματίες θα είναι 6,5 μέτρα

                                        2) ιχθυοπώλες  5 μέτρα

                                        3) παραγωγοί  3,5  μέτρα

 Β΄ ΠΛΕΥΡΑΑ΄ ΠΛΕΥΡΑ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΓΚΙΖΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΖΙΩΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΟΥΒΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΙΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΚΑΠΑΝΤΑΗ ΜΑΡΙΑ
ΒΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΔΟΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
DRAGOI LOREDANA 
KΑΦΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΡΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΣΦΥΡΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΣΟΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ