- ΒΟΙΩΤΙΑ

Οδοντιατρικός Σύλλογος Βοιωτίας: Αντέδρασε έντονα στην αναβολή του εμβολιασμού των οδοντιάτρων

Οδοντιατρικός Σύλλογος Βοιωτίας

«Λίγες μέρες πριν ενημερωθήκαμε από την ΕΟΟ πως η Εθνική Επιτροπή εμβολιασμών ενέκρινε την ένταξη μας στην πρώτη φάση τους. Κληθήκαμε να συντάξουμε λίστες και να συγκεντρώσουμε τα ΑΜΚΑ των ενδιαφερομένων προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ανωτέρω διαδικασία, το οποίο και υλοποιήσαμε. Μολαταύτα, με λύπη διαπιστώνουμε ότι στο μεταξύ για άλλη μια φορά ο κλάδος μας έχει παραγκωνιστεί και ότι η διαδικασία παραβλέπει ανορθολογικά την επικινδυνότητα του επαγγέλματος μας.

Οι γιατροί, ανεξαρτήτως ειδικότητας, ηλικίας και επικινδυνότητας, ήδη παίρνουν ημερομηνίες εμβολιασμού από ανεξάρτητη πλατφόρμα. Ο κλάδος μας αδικαιολόγητα μετατίθεται σε μελλοντική ημερομηνία και ξεχωριστή διαδικασία. Θεωρούμε ότι ηγεσία του κλάδου οφείλει να θέσει πολύ επιτακτικά την ανάγκη εξορθολογισμού της διαδικασίας και να απαιτήσει την αναγνώριση του επαγγελματικού κινδύνου και της προσφοράς μας.

Η πολιτική ηγεσία οφείλει άμεσα και με απόλυτη διαφάνεια να εξασφαλίσει την δίκαιη διενέργεια της εμβολιαστικής διαδικασίας .

Ο πρόεδρος Κων)νος Κορδατζής

Η γεν. Γραμματέας Λ. Ανδρίτσου»