- ΒΟΙΩΤΙΑ

Πιθανή Δυσλειτουργία στην Ύδρευση Δ.Ε.ΘΕΣΠΙΩΝ

Την Παρασκευή 26-2-2021, ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ να υπάρξει δυσλειτουργία στην παροχή πόσιμου νερού στις Κοινότητες Άσκρης, Νεοχωρίου, Θεσπιών και Λεονταρίου, λόγω εργασιών αποκατάστασης βλάβης στον  αγωγό τροφοδοσίας της κεντρικής δεξαμενής.

Προκειμένου να αποφευχθεί η διακοπή ή να μειωθεί ο χρόνος της, παρακαλούμε τους δημότες από τις 8.00 πμ, που θα αρχίσουν οι εργασίες, να αποφύγουν καταναλώσεις που μπορούν να γίνουν μετά την αποκατάσταση της βλάβης.