- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Πρόσκληση ενημερωτικής εκδήλωσης από το Επιμελητήριο Βοιωτίας

Το Επιμελητήριο Βοιωτίας σε συνεργασία με την ΑΝ.ΔΙΑ Στερεάς Ελλάδας & Θεσσαλίας, ΠΜ του ΕΦΕΠΑΕ, σας  προσκαλούν στην ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση,

με θέμα: Παρουσίαση της Δράσης: 2.β.1.1 «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014-2020.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019

ώρα 18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητήριου Βοιωτίας (Λ. Κουτσοπετάλου 1, Λιβαδειά),

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση της Δράσης

και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση αποριών.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα

Αφήστε μια απάντηση