- ΘΗΒΑ

Σεμινάριο ΕΣΗΔΗΣ Προμηθειών & Υπηρεσιών για Οικονομικούς Φορείς

Το  ειδικό αυτό σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα στελέχη επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα που συμμετέχουν ως υποψήφιοι οικονομικοί φορείς σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς του δημοσίου αλλά και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που προκηρύσσουν τεχνικά έργα και μελέτες μετά τις αλλαγές που επέφερε ο ν.4605/2019 σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων Έργων & Μελετών.

Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019, Ωρες 16:00-21:00 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF OIKONOMOTEXNIKH SEMINARS.

Δείτε  εδώ πληροφορίες και  το αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου.

Αφήστε μια απάντηση