- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Σ.Π.Ο.Α.Κ: Αναβολή εκδηλώσεων

Αναβολή εκδηλώσεων στα πλαίσια της δράσης με τίτλο:
«Ας διηγηθούμε στα παιδιά μας την Ιστορία του Κορινθιακού Κόλπου»
Μετά την ανακοίνωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Υγείας για αναστολή
οποιασδήποτε συνεδριακής εκδήλωσης στην επικράτεια τις επόμενες 4 εβδομάδες,
αναβάλλονται για μεταγενέστερο χρόνο οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις στα πλαίσια της
εκπαιδευτικής δράσης που αναφέρεται στην ιστορία του Κορινθιακού Κόλπου, με τίτλο:
«Ας διηγηθούμε στα παιδιά μας την Ιστορία του Κορινθιακού Κόλπου».
Σ.Π.Ο.Α.Κ. Ο ΑΡΙΩΝ