- ΘΗΒΑ

Τα πρώτα αποτελέσματα της Θήβας

Τα πρώτα ανεπίσημα αποτελέσματα από τα εκλογικά κέντρα της Θήβας. Συνεχής ροή

Εκλογικό Τμήμα 80
Νικολάου 125
Σβίγγος 65
Λευκά 10
Ακυρα 11
Ψήφισαν 211

Εκλογικό Τμήμα 52
Νικολάου 106
Σβίγγος 80
Λευκά 11
Ακυρα 4
Ψήφισαν 202

Εκλογικό Τμήμα 48
Νικολάου 119
Σβίγγος 80
Λευκά 17
Ακυρα 12
Ψήφισαν 228

Εκλογικό Τμήμα 47
Νικολάου 101
Σβίγγος 82
Λευκά 12
Ακυρα 9
Ψήφισαν 204

Εκλογικό Τμήμα 63
Νικολάου 103
Σβίγγος 56
Λευκά 5
Ακυρα 6
Ψήφισαν 159

Εκλογικό Τμήμα 98
Νικολάου 61
Σβίγγος 28
Λευκά 4
Ακυρα 4
Ψήφισαν 97

Εκλογικό Τμήμα 97
Νικολάου 33
Σβίγγος 33
Λευκά 7
Ακυρα 4
Ψήφισαν 77

Εκλογικό Τμήμα 77
Νικολάου 140
Σβίγγος 70
Λευκά 8
Ακυρα 17
Ψήφισαν 235

Εκλογικό Τμήμα 76
Νικολάου 138
Σβίγγος 78
Λευκά 5
Ακυρα 15
Ψήφισαν 236

Εκλογικό Τμήμα 119
Νικολάου 135
Σβίγγος 57
Λευκά 10
Ακυρα 5
Ψήφισαν 207

Εκλογικό Τμήμα 55
Νικολάου 108
Σβίγγος 67
Λευκά 9
Ακυρα 9

Εκλογικό Τμήμα 50
Νικολάου 117
Σβίγγος 48
Λευκά /Ακυρα 18
Ψήφισαν 183

Εκλογικό Τμήμα 46
Νικολάου 102
Σβίγγος 81
Λευκά 12
Ακυρα 10

Εκλογικό Τμήμα 44
Νικολάου 101
Σβίγγος 72
Λευκά 15
Ακυρα 11
Ψήφισαν 199

Εκλογικό Τμήμα 72
Νικολάου 158
Σβίγγος 60
Λευκά 6
Ακυρα 11
Ψήφισαν 244

Εκλογικό Τμήμα 96
Νικολάου 155
Σβίγγος 87
Λευκά /Ακυρα 16

Εκλογικό Τμήμα 51
Νικολάου 129
Σβίγγος 65
Λευκά 10
Ακυρα 7
Ψήφισαν 211

Εκλογικό Τμήμα 53
Νικολάου 132
Σβίγγος 54
Λευκά 8
Ακυρα 6
Ψήφισαν 200

Εκλογικό Τμήμα 60
Νικολάου 112
Σβίγγος 62
Λευκά /Ακυρα 10
Ψήφισαν 184

Εκλογικό Τμήμα 69
Νικολάου 141
Σβίγγος 81
Λευκά 10
Ακυρα 12
Ψήφισαν 24

Εκλογικό Τμήμα 79
Νικολάου 131
Σβίγγος 72
Λευκά 12
Ακυρα 8
Ψήφισαν 223

Εκλογικό Τμήμα 93
Νικολάου 89
Σβίγγος 94
Λευκά 9
Ακυρα 8
Ψήφισαν 167

Εκλογικό Τμήμα 62
Νικολάου 107
Σβίγγος 60
Λευκά 8
Ακυρα 9
Ψήφισαν 182

Εκλογικό Τμήμα 92
Νικολάου 87
Σβίγγος 56
Λευκά 14
Ακυρα 3
Ψήφισαν 160

Αφήστε μια απάντηση