- ΜΟΥΣΙΚΗ

Τηλελάιβ 2: Nalyssa Green x Logout x Δεσποινίς Τρίχρωμη | Live Streaming

*for english please scroll down*

Προ-προ-προ-πρωτοχρονιάτικο μπλεγμένο διαδικτυακό λαιβ

Με καινούργιο υλικό και οι τρεις την χρονιά της πανδημίας αποφάσισαν να παίξουν μουσική διαδικτυακά γιατί φοβήθηκαν μην ξεχάσουν, επειδή τους έλειψε, επειδή κατέληξαν σε ένα σαλόνι παραπάνω από μία φορά να συζητάνε, να ξεφυσάνε και να χαζεύουν τα κατοικίδιά τους. Ας βρεθούμε όλοι κάπου την ίδια στιγμή.

Το σχήμα 2912 (Nalyssa Green – Logout – Δεσποινίς Τρίχρωμη) ζει σε μία πλασματική πόλη στην οποία κάθε χρόνο ο μοναδικός σκοπός των κατοίκων της είναι να προετοιμάζονται για τις 29/12. Οι νεαρότερες γενιές εκπαιδεύονται από τις γηραιότερες μέσω παραδοσιακών αφηγήσεων, ασκήσεων προσομοίωσης, εντατικής δουλειάς, ειδικής δίαιτας, κηπουρικής και πνευματικής αναζητήσεως, προκειμένου κάθε χρόνο την ημέρα αυτή να είναι έτοιμοι για να διατελέσουν το σκοπό για τον οποίο έχουν έρθει στην ιδεατή ζωή.

—-

A pre-pre-pre- New Year’s mixed live stream set – Dec 29, 21:30 UTC 02

Having all three released new material in the year of the pandemic, they decided to play music online because they were afraid of forgetting, because they missed it, because they were found together in a living room more than once discussing, exhaling and looking at their pets. Let us all get somewhere at the same time.

The 2912 team (Nalyssa Green – Logout – Miss Trichromi) lives in a fictional city where every year the only purpose of its inhabitants is to prepare for 29/12. The younger generations are educated by the older ones through traditional narratives, simulation exercises, intensive work, special diet, gardening and spiritual search, so that every year on this day they are ready to serve the purpose for which they have come to the imaginary life.Θα σας σταλούν στο email σας πληροφορίες με το link της εισόδου σας την ημέρα του live.You will receive an email with information on how to access the live stream, on the day of the event.