- ΒΟΙΩΤΙΑ

Το Κοινόν των Βοιωτών:ΟΧΙ στην Εγκατάσταση Ανεμογεννητριών στην Κοιλάδα των Μουσών στην Άσκρη

Με  πρωτοβουλία  του  συλλόγου  ”  Το  Κοινόν  των  Βοιωτών ”, πρόσωπα  των  επιστημών, του  πολιτισμού, τηs  πολιτικήs, τηs  αυτοδιοίκησηs, των  επιχειρήσεων, εκπρόσωποι  φορέων  και  συλλόγων  ενώνουν  τιs  δυνάμειs  τουs :  ΟΧΙ  ΣΤΗΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ  ΣΤΗΝ  ΚΟΙΛΑΔΑ  ΤΩΝ  ΜΟΥΣΩΝ  ΣΤΗΝ  ΑΣΚΡΗ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ. 
Η    του  δήμου  Αλιάρτου-  Θεσπιέων  στην  Βοιωτία  είναι  τόποs  μεγίστου  ιστορικού  ενδιαφέροντοs. Επίσηs  τόποs  απείρου  κάλλουs.Ένα  αλώβητο  φυσικό  τοπίο  αναλλοίωτο από  την  εποχή  που  ο  Ησίοδοs  δέχθηκε  την  έμπνευση  των  Μουσών. Παραμενει  έωs  τώρα  αλώβητη  από  κάθε  ανθρωπογενή  παρέμβαση.
Στιs  ανασκαφέs  του  Ιερού  των  Μουσών  από  τη  Γαλλική  Αρχαιολογική  Σχολή, τα  έτη  1888, 1889 και  1890, αποκαλύφθηκαν  τα  εννέα  βάθρα  των  αγαλμάτων  των  Εννέα  Μουσών.  Σήμερα  τα  πέντε  από  αυτά  εκτίθενται  στο  Μουσείο  Θηβών.Στην  Κοιλάδα  των  Μουσών  τελούνταν  μουσικοί  και  θεατρικοί  αγώνεs, τα  Μουσεία, γιορτή  αφιερωμένη  στιs  Εννέα  Μούσεs  προστάτιδεs  των  γραμμάτων  και  των  τεχνώνΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ  ΤΗΝ  ΑΝΤΙΘΕΣΗ  ΜΑΣ  ΣΤΗΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ  ΣΤΗΝ  ΚΟΙΛΑΔΑ  ΤΩΝ  ΜΟΥΣΩΝ  ΣΤΗΝ  ΑΣΚΡΗ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Τασσόμαστε  αλληλέγγυοι  με  τουs  κατοίκουs  τηs  περιοχήs  με  τουs  φορείs και  τουs  συλλόγουs  που  αντιτίθενται  στην  εγκατάσταση  των  ανεμογεννητριών. Ζητούμε  να  μην  γίνει  η  τοποθέτησή  τουs, γιατί  η  εγκατάσταση  των  ανεμογεννητριών θα  επιφέρει  διηνεκή  και  μη  αναστρέψιμη  βλάβη  σε  έναν  από  τουs  σημαντικότερουs  αρχαιολογικούs  χώρουs  τηs  Βοιωτίαs, σύμφωνα  με  απόφαση  τηs  Εφορείαs  Αρχαιοτήτων  Βοιωτίαs.

 • Καραποστόληs  Βασίληs,Ομότιμοs   Καθηγητήs  Πανεπιστημίου  Αθηνών, μέλοs  ΕΣΡ
 • Γολεμάτηs  Bασίλειοs, Ομότιμοs  Καθηγητήs  Πανεπιστημίου  Αθηνών
 • Τούτουζαs  Παύλοs, Ομότιμοs  Καθηγητήs  Πανεπιστημίου  Αθηνών
 • Μπράμηs  Ιωάννηs, Ομότιμοs  Καθηγητήs  Πανεπιστημίου  Αθηνών
 • Κόλλιαs  Νικόλαοs, Δρ. Ιστορίαs
 • Τσοκανή  Χαρίκλεια , Καθηγήτρια  Παντείου  Πανεπιστημίου
 • Μουλκιώτηs  Γιώργοs, βουλευτήs  Βοιωτίαs
 • Σταμούλη  Χριστίνα, Δικηγόροs
 • Στενού  Αικατερίνη, Δρ.  Κοινωνιολογίαs, πρώην  Διευθύντρια  Πολιτιστικήs  Πολιτικήs  και  Διαλόγου  στην  Ουνέσκο (  Παρίσι )
 • Γολεμάτη  Τέτα, Καθηγήτρια  Πανεπιστημίου  Αθηνών
 • Μήτρου  Λίλιαν, καθηγήτρια  Πανεπιστημίου  Αιγαίου, μέλοs  ΕΣΡ
 • Λυμπέρηs  Χρήστοs, Επίτιμοs  Αρχηγόs  ΓΕΕΘΑ
 • Τούτουζαs  Κωνσταντίνοs, Καθηγητήs  Πανεπιστημίου  Αθηνών
 • Τσοκανήs  Χαράλαμποs, Γενικόs  Διευθυντήs  ΦοΔΣΑ  Στερεάs  Ελλάδαs  ΑΕ
 • Τσαμαδιά  Βασιλική, μηχανικόs, Διευθύντρια  ΔΕΥΑ  δήμου  Θηβαίων
 • Γκιζίλη  Ρούλα, Διευθύντρια  4ου  Γυμνασίου  Θηβών
 • Πέππαs  Ιωάννηs, Πρόεδροs  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ  ΑΣΚΡΗΣ  ”Ο  ΗΣΙΟΔΟΣ”
 • Ταπανλή  Στέλλα, Πρόεδροs  Ελληνικήs  Αντικαρκινικήs  Εταιρείαs, Παράρτημα  Λιβαδειάs
 • Kαρβούνηs  Οδυσσέαs, Πρόεδροs  Συλλόγου  ”  Το  Κοινόν  των  Βοιωτών ”
 • Ζάγκαs  Πέτροs, Αντιπρόεδροs  Πολιτισμού  του  συλλόγου  ”  Το  Κοινόν  των  Βοιωτών”
 • Λάμπρου  Παναγιώτηs, Γραμματέαs  του  συλλόγου  ”  Το  Κοινόν των Βοιωτών
 • Zαχαρόπουλοs  Άγγελοs, Καθηγητήs  Πανεπιστημίου  Ούλστερ, Βόρειοs  Ιρλανδία
 • Ζαχαροπούλου  Σαμάνθα, Καθηγήτρια  Ευρωπαϊκού  Δικαίου  Πανεπιστημίου  Ούλστερ, Βόρειοs  Ιρλανδία
 • Πελώνηs  Χρήστοs, Φυσικόs, πρώην  δήμαρχοs  Θεσπιέων
 • Δεδούλη  Μαρίνα, Ψυχολόγοs
 • Αραπίτσαs  Γεώργιοs, Εκπαιδευτικόs, επικεφαλήs  Μείζονοs  Αντιπολίτευσηs  του  δήμου  Αλιάρτου  –  Θεσπιέων
 • Τριπερίνα  Γιάννα, Φιλόλογοs
 • Νιάροs  Γεώργιοs, δημοτικόs  σύμβουλοs  δήμου  Αλιάρτου –  Θεσπιέων
 • Παναγιώτου  Βασίλειοs, αγρότηs, δημοτικόs  σύμβουλοs  δήμου  Αλιάρτου –  Θεσπιέων
 • Πελώνηs  Κωνσταντίνοs, Εκπαιδευτικόs, πρώην  δημοτικόs  σύμβουλοs  δήμου  Αλιάρτου –  Θεσπιέων
 • Κόλλιαs  Ιωάννηs, πρώην  Αντιδήμαρχοs  δήμου  Θεσπιέων
 • Ζαχαρίαs  Νικόλαοs, Οινοποιόs, ΑΣΚΡΗ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ
 • Χολιασμενοs  Νικόλαοs, ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΠΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΑΣΚΡΗΣ  ΔΗΜΟΥ  ΑΛΙΑΡΤΟΥ-  ΘΕΣΠΙΕΩΝ