- ΒΟΙΩΤΙΑ

Το νέο ΔΣ στον Εμπορικό και Επαγγελματικό Σύλλογο Σχηματαρίου

Ολοκληρώθηκαν οι δημαιρεσίες στο Εμπορικό και Επαγγελματικό Σύλλογο Σχηματαρίου.

Νέος Πρόεδρος ο Βαγγέλης Γιαννάκης.