- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση των Παιδιών του Κέντρου Α.Μ.Ε.Α. “ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ”

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση των Παιδιών του Κέντρου Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Α.Μ.Ε.Α. “ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ”