14η συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Θήβας

ΔΗΜΟΣ  ΘΗΒΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΒΑΣ

14η Συνεδρίαση

Θήβα : 26 /8/2011

Αριθ.Πρωτ:  23721

ΠΡΟΣ : (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Κοινότητας Θήβας» (Άρθρο 88 του Ν. 3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Θήβας που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο (Κύπρου 3) την 30η του μηνός Αυγούστου έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΧΑΡΕΜΗΣ

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΗΒΑΣ ΣΤΙΣ 30/08/2011 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 23721/26-08-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 88 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

Θέμα 1ο:     Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ – ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» επί των οδών Δαγλαρίδου & Γληνού στη Θήβα, μετά από αίτηση του κ. Κυρίτση Γεώργιου του Αθανασίου.

Θέμα 2ο:     Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΚΟΥΡΕΙΟ» επί της οδού Αυλίδος 7, στη Θήβα, μετά από αίτηση του κ. ANJUM RIAZ AHMED του BAKHSH.

Θέμα 3ο:     Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΨΗΣΤΑΡΙΑ» επί της οδού Αυλίδος 89 στη Θήβα, μετά από αίτηση του κ. Καλομοίρη Ιωάννη του Δημητρίου.

Αφήστε μια απάντηση