16η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αλιάρτου

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 16η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα19:00 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, με τα εξής Θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

1.Περί της αποδοχής των ενστάσεων της της ανάρτησης της Πολεοδομικής Μελέτης των εντασσομένων στο Σχέδιο Πόλεως των περιοχών Λόφι – Μελετέϊκα – Μούλκι

2. Περί του κλεισίματος λογαριασμών των καταργηθέντων Ν.ΠΔ.Δ του πρώην ΟΤΑ που συνενώθηκε στο Δήμο Αλιάρτου

3. Περί των αναμορφώσεων Προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσεως

4. Περί του ορισμού δύο μελών του Δ.Σ στην Κοινή επιτροπή της ΔΕΠΟΔΑΘ για την παρακολούθηση των Προγραμματικών Συμβάσεων.

5. Περί της έγκρισης πρόσληψης εποχικού προσωπικού με δίμηνη σύμβαση ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση των αναγκών του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Αλιάρτου

6. Περί της ανάληψης δαπάνης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων ΥΨΗΛΑΝΤΕΙΑ 2011

7. Περί της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ, έτους 2011, μέχρι 30-6- 2011

8. Περί της ανάθεσης εργασιών συντήρησης και επισκευής και προμήθεια ανταλλακτικών των οχημάτων και μηχανημάτων Του Δήμου . μετά από άγονο διαγωνισμό.

9. Περί της ψήφισης εσωτερικού Κανονισμού υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλιάρτου.

10. Περί της ψήφισης κανονισμού Οικονομικής διαχείρισης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλιάρτου

11. Περί της ψήφισης κανονισμού λειτουργίας του προσωπικού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης

12. Περί της ψήφισης Κανονισμού λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Αλιάρτου.

13. Περί της έγκρισης εγγραφών και επανεγγραφών νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Αλιάρτου

14. Περί της σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Λιβαδειάς για υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας

15. Περί της αποδοχής ποσού 181.460,80 € ( 8η δόση ΚΑΠ)

16. Περί της αποδοχής ποσού 2.000,00 € για την κάλυψη αναγκών πληρωμής ΚΕΠ

17. Περί της αποδοχής ποσού 2 1.732,03 € για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών των ΝΠ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

18. Περί της εξέτασης αιτήματος ΕΤΕ Αλιάρτου

19. Περί της εξέτασης αιτήματος Α.Σ. ΑΣΚΡΗΣ.

20. Περί της εξέτασης αίτησης Συλλόγου Γυναικών Θεσπιών.

21. Περί της συμμετοχής του Δήμου Αλιάρτου , στην επιτροπή Διαχείρισης Προγραμμάτων LΕΑDΕΡ.

22.Περί της διασφάλισης & δέσμευσης του Δήμου για την εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 13 της απόφασης ένταξης του έργου ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑ! ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΛΕ- ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ – Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού – Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων.

23. Περί της έγκρισης απολογισμού ΚΑΠΗ Αλιάρτου.

24. Περί της έγκρισης απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α Ν/Γ Αλιάρτου

25. Περί της έγκρισης απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β΄ Ν/Γ Αλιάρτου.

26. Περί της έγκρισης απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α Δ.Σ Αλιάρτου

27. Περί της έγκρισης απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β• Δ.Σ Αλιάρτου.

28. Περί της έγκρισης απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δ.Σ & Ν.Γ Σωληναρίου Αλιάρτου.

29. Περί της έγκρισης απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δ.Σ Υψηλάντη Αλιάρτου.

30. Περί της έγκρισης απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δ.Σ Πέτρας Αλιάρτου.

31. Περί της έγκρισης απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δ.Σ ‘Ασκρης Αλιάρτου

32. Περί της έγκρισης απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δ.Σ & Ν/Γ Θεσπιών Αλιάρτου

33. Περί της έγκρισης απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δ.Σ & Ν/Γ Λεονταρίου Αλιάρτου.

34. Περί της έγκρισης απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δ.Σ & Ν/Γ Μαυρομματίου Αλιάρτου

35. Περί της έγκρισης απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Εσπερινού ΕΠΑ.Λ Αλιάρτου

36. Περί της έγκρισης απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Λυκείου Αλιάρτου

37. Περί της έγκρισης απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου Αλιάρτου

38. Περί της έγκρισης απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Λυκείου – Γυμνασίου Θεσπιών Αλιάρτου

39. Περί της υποβολής στρατηγικού σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αλιάρτου

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

ΓΚΟΥΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση