22η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Θήβας

Θήβα : 1-9-2011

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ


Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθ. πρωτ. 24225/1-9-2011 πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Θηβαίων, η  θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Παλαιό Δημαρχείο-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) την 5 του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00 σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης,  για ενημέρωσή σας :

  1. Εκλογή Δημοτικών Συμβούλων ως εκπροσώπων στην Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Στερεάς Ελλάδας.
  1. Aποτίμηση της εμποροπανήγυρης έτους 2011.
  1. Λήψη απόφασης για τη διόρθωση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 133/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά  τη διάθεση βοσκήσιμων εκτάσεων του Καλλικράτειου Δ.Θηβαίων (σχετ. η υπ’ αριθ. 50/11 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
  1. Ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν.3979/2011.
  1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 10/2011 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ.Θηβαίων (ΔΗ.Κ.Ε.Θ.) για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης σ’ αυτήν εγκαταστάσεων κυριότητας του Δήμου Θηβαίων.
  1. Ορισμός δυο (2) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε κοινή τριμελή επιτροπή με τη ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε. για την παρακολούθηση των προγραμματικών συμβάσεων που έχει υπογράψει ο Δήμος μ’ αυτήν.
  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης εργασιών του έργου : «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης στον Οικισμό Σαράντη».
  1. Επιστροφή ποσού 60,00€ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος στο δικαιούχο Μακρυπούλια Χρήστο του Δημητρίου.
  1. Λήψη απόφασης για τη μεταβίβαση επαγγελματικών αδειών που αφορούν πωλητές λαϊκών αγορών.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση