- ΒΟΙΩΤΙΑ

4η Ανακοίνωση πορισμάτων Πλημμύρα 2019 στον Ορχομενό

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛΓΑ απέστειλε, στις (07-01-2020), την  Κατάσταση με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από τα ζημιογόνα αίτια:

  • ΠΛΗΜΜΥΡΑ  16-07-2019       Αγ. Δημητρίου
  • ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 10-07-2019   Αγ. Δημητρίου

Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση  των ενδιαφερομένων παραγωγών για δέκα  ημερολογιακές ημέρες , δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα και όποιος διαφωνεί με αυτά μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης για το πόρισμα  μέσα στην παραπάνω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών

 

          Η  Ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ Ορχομενού

Ιωάννα  Πάνου