You are currently viewing Αγώνας διαρκείας για την άρση της υποχρηματοδότησης από δημάρχους Στερεάς

Αγώνας διαρκείας για την άρση της υποχρηματοδότησης από δημάρχους Στερεάς

Συνεχίζεται η αδικία στην κατανομή των πόρων ΕΣΠΑ 

“Δει δη χρημάτων, ώ άνδρες Αθηναίοι, και άνευ τούτων ουδέν εστί γενέσθαι των δεόντων”. Η πασίγνωστη αυτή φράση του Δημοσθένη απεικονίζει πλήρως και με ενάργεια τις συντονισμένες και συστηματικές ενέργειες της αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού στη Στερεά Ελλάδα, για την οποία το οξύ ζήτημα της υποχρηματοδότησής της αποτελεί το βασικότερο των ζητημάτων που βρίσκονται στην ατζέντα της αυτή την εποχή, πέρα βέβαια από τις εξελίξεις αναφορικά με την πορεία αντιμετώπισης της πανδημίας. Ενέργειες για την άρση της δυσανεκτικής αυτής κατάστασης που υποθηκεύει τις αναπτυξιακές προοπτικές της Στερεάς λαμβάνουν χώρα αυτή την εποχή τόσο με πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Στερεάς όσο και του κεντρικού οργάνου των δημάρχων της Ρούμελης. 

“ Βρισκόμαστε στη φάση προγραμματισμού του νέου ΕΣΠΑ. Το νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027 αποτελεί σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο και μια ευκαιρία για την  αποκατάσταση της αδικίας που βιώνει η Στερεά Ελλάδα τα τελευταία 14 χρόνια, λόγω της στατιστικής στρέβλωσης που προξενεί η γειτνίαση με το μητροπολιτικό  κέντρο της Αθήνας και η φιλοξενία της άτυπης βιομηχανικής ζώνης των Οινοφύτων. Είναι ευρέως γνωστό ότι μεγάλο μέρος του ΑΕΠ που παράγεται στα Οινόφυτα και  στη Χαλκίδα μεταφέρεται και καταναλώνεται απευθείας στην Αττική, καθώς τόσο η  συντριπτική πλειοψηφία των ιδιοκτητών, όσο και των εργαζομένων είναι κάτοικοι  Αττικής. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι η δημιουργία μιας στατιστικής  στρέβλωσης, η οποία εμφανίζει το ΑΕΠκκ (κατά κεφαλήν) της Στερεάς Ελλάδας  σημαντικά αυξημένο σε σχέση με το πραγματικό”, είχε τονίσει ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Στερεάς σχετικά με το ζήτημα κατά την συνεδρίαση του Οργάνου στα τέλη του Οκτωβρίου, αναφερόμενος στη διαφαινόμενη αδικία που θα υποστεί η Περιφέρεια Στερεάς  Ελλάδας, αν ισχύσει η αρχική ανεπίσημη πρόταση κατανομής των πόρων του νέου  ΕΣΠΑ 2021-2027 στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.)

“Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η Κυβέρνηση αντιμετωπίζουν το όλο  ζήτημα μοιρολατρικά και φοβάμαι πως αν δεν αντιδράσουμε, η Στερεά Ελλάδα θα  δεχθεί το τελειωτικό πλήγμα, παραμένοντας ο φτωχός συγγενής ανάμεσα στις  Ελληνικές Περιφέρειες. Πληροφορήθηκα από τον Περιφερειάρχη ότι η  Περιφέρεια έχει ήδη στα χέρια της μια ολοκληρωμένη μελέτη, η οποία καταδεικνύει  και στοιχειοθετεί την αδικία”, πρόσθεσε μεταξύ άλλων κατά την τοποθέτησή του ο Νίκος Σουλιώτης. 

Το πνεύμα και το περιεχόμενο της τοποθέτησης του Δημάρχου Καρπενησίου αποτέλεσε κοινό τόπο στις απόψεις και των υπολοίπων δημάρχων της Στερεάς. Αποτέλεσμα της ανταλλαγής γνωμών ανάμεσα στα μέλη του Σώματος ήταν η έκδοση ψηφίσματος, με το οποίο η ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας αποφάσισε την επίσημη ενημέρωση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού  Ανάπτυξης & Επενδύσεων για την αδικία που υφίσταται η Περιφέρεια  Στερεάς Ελλάδας, σε ότι αφορά την χρηματοδότηση των Περιφερειακών  Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.) από το 2007 έως το 2020, τη διεκδίκηση ενός Π.Ε.Π. που να απαντά στις ανάγκες της Στερεάς  Ελλάδας με προϋπολογισμό 500 εκ., καθώς και την διεκδίκηση επιπλέον πόρων μέσω του Π.Δ.Ε. για την αποκατάσταση  της υποχρηματοδότησης που έχει υποστεί η Στερεά Ελλάδα κατά τις δύο  προηγούμενες Προγραμματικές Περιόδους 2000-2006 και 2007-2013. 

 Στο πλαίσιο αυτό απεστάλη σχετική επιστολή προς την Γενικη Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, στην οποία αναλύονται διεξοδικά όλα τα τεκμήρια που καταδεικνύουν την υποχρηματοδότηση της Στερεάς Ελλάδας τα τελευταία χρόνια. “Το γεγονός της γειτνίασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το μητροπολιτικό κέντρο της Αθήνας και η φιλοξενία της βιομηχανικής περιοχής των Οινοφύτων, συμβάλλει στο αυξημένο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας. Ως αποτέλεσμα, το προβλεπόμενο ποσό για την Περιφέρεια είναι χαμηλότερο του απαιτούμενου. Παρακαλώ να θεωρήσετε δεδομένη την πρόθεσή μας να αντιμετωπίσουμε, στο πλαίσιο του εφικτού, το συγκεκριμένο ζήτημα”, ανέφερε ο  προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης στο προοίμιο της απαντητικής επιστολής του προς τον Πρόεδρο της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας.

“Η αρχική κατανομή ανά Περιφέρεια ακολούθησε τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται από την ΕΕ, και η οποία λαμβάνει υπόψη οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια (ΑΕΠ, πληθυσμός, ανεργία, επίπεδα εκπαίδευσης κλπ.), διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι καμία Περιφέρεια δεν θα απολάμβανε αύξησης μικρότερης από την συνολική αύξηση των πόρων της Πολιτικής Συνοχής κατά 8%.  Με βάση τα παραπάνω, η αρχική υπόθεση εργασίας προέβλεπε κατανομή στο ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας ύψους 323 εκ. ευρώ. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ πρόκειται να απευθυνθεί στην Ένωση Περιφερειών προκειμένου να συνεργαστούμε αναφορικά με την κατανομή των διαθέσιμων ανά Περιφέρεια πόρων και να μας γνωστοποιήσει την τελική της πρόταση”, προσθέτει η σχετική απάντηση, για να καταλήξει εντούτοις με μια αποστροφή που δείχνει να περιορίζει τις διεκδικητικές προθέσεις της ΠΕΔ Στερεάς:

“Τις συνολικές πιστώσεις που πρόκειται να κατευθυνθούν στα νέα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027, ήτοι ποσό της τάξεως των 8 δις ευρώ σε όρους Δημόσιας Δαπάνης και σε τρέχουσες τιμές (6,2 δις ευρώ σε όρους Κοινοτικής Συνδρομής”. 

Στην απαντητική αυτή επιστολή της Γενικής Γραμματείας, ωστόσο, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ επανήλθε παραθέτοντας έτερους τρόπους εξομάλυνσης της χρηματοδοτικής αδικίας που υφίσταται η Στερεά Ελλάδα. “‘Οπως έχει αποδείξει η εμπειρία των προηγούμενων Προγραμματικών Περιόδων, πάντα υπάρχουν λύσεις. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν τρεις τρόποι για να αυξηθεί το διατιθέμενο ποσό στο ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, τη δεδομένη χρονική στιγμή”, σημειώνει μεταξύ άλλων στη νέα αυτή επιστολή του ο Νίκος Σουλιώτης και στη συνέχεια παραθέτει τους τρόπους αυτούς:

“α) Με διακριτή συμφωνία επί του ποσοστού συγχρηματοδότησης για το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, η οποία θα τεκμηριώνονται λόγω της διαχρονικής υποχρηματοδότησής της. β) Με μεταφορά πόρων από τα τομεακά προγράμματα, στα οποία προβλέπεται να κατανεμηθούν τα 2/3 ή 12,63 δις € (συνυπολογιζόμενης της μείωσης του 1%, σε τιμές 2018) του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027.) Με αύξηση των διατιθέμενων πόρων της εθνικής συμμετοχής, ως διακριτή πηγή χρηματοδότησης («άλλη χρηματοδότηση»). Είναι μία τακτική που είχε ακολουθηθεί στα Προγράμματα της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 και είχε εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή”. 

Επιπλέον, ο επικεφαλής των δημάρχων της Στερεάς Ελλάδας προτείνει πρόσθετες εναλλακτικές επιλογές για τον σκοπό αυτό, σε περίπτωση που δεν προχωρήσει κάποια ή κάποιες από τις τρεις αυτές προτάσεις που παρατέθηκαν. Πιο συγκεκριμένα, τονίζει ότι μπορεί να ακολουθηθεί το μοντέλο της εκχώρησης χρηματοδότησης από την – υπό σύσταση- Διαχειριστική Αρχή του Ταμείου, στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση δράσεων μεταξύ άλλων στον τομέα της Ενέργειας, στις υποδομές οδικών αξόνων, στην ψηφιοποίηση, στον πολιτισμό και στις δράσεις κοινωνικής συνοχής.

“Για την οριστική λύση του προβλήματος και για να μην είμαστε αναγκασμένοι κάθε επτά χρόνια να ζητούμε τα αυτονόητα, θα θέλαμε να υπάρξει μια συντονισμένη παρέμβαση της Ελληνικής Πολιτείας, με στόχο την αλλαγή των κριτηρίων κατανομής των κοινοτικών πόρων στις Περιφέρειες. Έχοντας ως παράδειγμα την αδικία που υφίσταται η Στερεά Ελλάδα πρέπει ως Κράτος – Μέλος της Ε.Ε. να διεκδικήσουμε την συμπερίληψη ενός δείκτη εισροών – εκροών κεφαλαίων στον αλγόριθμο της κατανομή ούτως ώστε να λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό μέρους του παραγόμενου περιφερειακού ΑΕΠ που καταναλώνεται στην κάθε Περιφέρεια. Η συγκεκριμένη παρέμβαση θα πρέπει να ξεκινήσει σύντομα, ούτως ώστε η Στερεά Ελλάδα να μην έχει την ίδια τύχη και κατά την Προγραμματική Περίοδο 2028-2034”, καταλήγει στην επιστολή του ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας. 

Πηγή Ενδελφοίς

Facebook Comments Box