Ανακοίνωση απόσυρσης της υποψηφιότητας για το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων του Γεωργίου Δ. Κατσέλη

Ανακοίνωση απόσυρσης της υποψηφιότητας για το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων του Γεωργίου Δ. Κατσέλη

Η «πολιτική» με την ευρεία έννοια αναφέρεται σε εκείνη την ανθρώπινη δραστηριότητα που το υποκείμενο καλείται να διαχειριστεί ζητήματα είτε αυστηρά προσωπικά είτε του οίκου του είτε μιας ευρύτερης συλλογικότητας είτε αυτής της ίδιας της κοινωνίας. Η πολιτική δεν εντάσσεται πάντοτε σε ορθολογικές νόρμες. Είναι κομμάτι αυτής της γνωσιακής επιστήμης, που ονομάζεται «ασαφής λογική». Αλλά δεν είναι μόνο ασαφής η λογική στην πολιτική. Τις περισσότερες φορές, είναι ασαφή και τα συναισθήματα που κυριαρχούν και εξυφαίνουν τις τελικές αποφάσεις αυτών που ασκούν την πολιτική. Για συναισθηματική ασάφεια σε μια πολιτική πράξη δεν μπορεί να κατηγορηθεί κανείς, όταν αυτή δεν έχει περιοδικότητα, αλλά προκύπτει εδώ και εκεί με μη συστηματικό τρόπο σε ένα συστημικό πολιτικό πλέγμα. Αν όμως η συναισθηματική ασάφεια έχει επαναληπτικότητα, τότε το λογικό συμπέρασμα που συνάγεται για το υποκείμενο της πολιτικής είναι ένα: ότι δεν έχει κανένα εσώτερο σύστημα αξιών, δεν έχει αρχές που δεν καταπατούνται και αρχές που οριοθετούν τόσο την πολιτική λογική του όσο και τα πολιτικά συναισθήματά του. Εγώ δεν ανήκω σ’ αυτήν την κατηγορία.

Έχω υπηρετήσει την εκπαίδευση για 39 χρόνια. Και υποθέτοντας ότι η εκπαίδευση είναι ένα μικρό μόνο κομμάτι της συλλογικής ζωής, έχω υπηρετήσει παράλληλα για 25 σχεδόν χρόνια συστηματικά την κοινωνία στο σύνολο της. Πριν από 4 μήνες ετέθη θέμα υποψηφιότητας μου για το αξίωμα του Δημάρχου στο νέο Καλλικράτειο Δήμο Θηβαίων. Μη λαμβάνοντας το «καταχρηστικώς ονομαζόμενο κομματικό χρίσμα» και διαπνεόμενος από σαφείς αξίες και ιδέες, εκχώρησα τον ηγετικό ρόλο για μια κοινωνική κίνηση ανανέωσης της δημοτικής αρχής στο συνυποψήφιο μου κ. Δημήτρη Αγγέλου, του οποίου η κίνηση ονομάστηκε «Θηβαϊκή Συμπολιτεία». Με τεράστια προσπάθεια από εμένα και άλλα μέλη της κίνησης αυτής έγινε δυνατή η πλήρωση του ψηφοδελτίου μας, το Σάββατο 16 Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου διμήνου υπήρξε μεγάλος προβληματισμός σχετικά με τη διάσπαση των τοπικών πολιτικών δυνάμεων του «κέντρου», καθώς οι πιο συντηρητικές δυνάμεις της τοπικής κοινωνίας μας εμφανίστηκαν με σχετική ομοιογένεια, ενώ το ίδιο συνέβη και με τις πολλαπλές συνιστώσες του «αριστερού» προοδευτικού χώρου. Ο προβληματισμός αυτός κατέληξε σε μία άτυπη ζύμωση, αποτέλεσμα της οποίας ήταν να επιχειρηθεί συσπείρωση του κεντρώου και αριστερού προοδευτικού χώρου με γνώμονα την επιτυχέστερη πορεία στις εκλογές και την καλύτερη υπηρέτηση του συλλογικού συμφέροντος της κοινωνίας μέσα από μια ανασύνθεση δομών και μια ανανέωση αιρετών εκπροσώπων του νέου Καλλικράτειου Δήμου. Έτσι λοιπόν, όντας υπέρμαχος της συνένωσης των τοπικών δυνάμεων και σκεπτόμενος το δημόσιον συμφέρον, συμφώνησα στη συνένωση της Θηβαϊκής Συμπολιτείας και της κίνησης του κ. Χαλβατζή, παρά τις ισχυρές αντιρρήσεις μου για το διαδικαστικό. Σημειώνω ότι στην κίνηση του κ. Χαλβατζή εμπεριέχονταν και οι πολλαπλές συνιστώσες του αριστερού προοδευτικού χώρου. Στην ανωτέρω συγχώνευση συμμετείχαν και τμήματα του λαϊκού συντηρητικού χώρου εκπροσωπούμενα από τους κους Τσεκέ Σωτήριο και Μπληζιώτη Φώτιο, τα οποία δέχτηκαν εκατέρωθεν υποσχέσεις τόσο από την κίνηση του κ. Αγγέλου όσο και από την κίνηση του κ. Χαλβατζή ότι θα συμμετείχαν ισοτίμως. Στόχος της ανωτέρω πολιτικής συμπράξεως ήταν ένα κοινό όραμα: να πάμε τη ζωή μας και τη ζωή των παιδιών μας ένα βήμα παρακάτω, μέσα από τις επαυξημένες δυνατότητες του Καλλικράτειου Δήμου Θηβαίων.

Και εδώ υπεισέρχεται το θέμα της ασαφούς λογικής/φιλοδοξίας και των ασαφών συναισθημάτων ορισμένων συμμετεχόντων στη συγχώνευση. Ενώ έγιναν αρχικές συμφωνίες ενότητας, τροχοπέδη στην αποτελεσματική συγχώνευση στάθηκαν οι ασαφείς λογικές και οι συναισθηματισμοί κάποιων μειονοτήτων του αριστερού χώρου να θέσουν ανυποχώρητο βέτο στη μη συμμετοχή κάποιων υποψηφίων της Θηβαϊκής Συμπολιτείας του κ. Αγγέλου, καθώς και του λαϊκού συντηρητικού χώρου στο σύνολό του. Στόχος μου ήταν η δημιουργία μιας πλουραλιστικής ιδεολογικά και πολιτικά κίνησης, που θα δημιουργούσε πλειοψηφικό ρεύμα στην τοπική κοινωνία με σκοπό το κοινό όραμα που προανέφερα. Διότι πιστεύω ότι η τοπική κοινωνική ατμομηχανή μπορεί να πάει γρήγορα μπροστά μόνο μέσα από πολυσυλλεκτικές συνθέσεις, οι οποίες λόγω του πλουραλισμού τους προάγουν το υπέρτατο αγαθό της Δημοκρατίας. Με όλους τους υποψηφίους για τους οποίους ετέθη βέτο από τις συγκεκριμένες πολιτικές μειονότητες, υπήρχαν ηθικές και πολιτικές δεσμεύσεις τόσο προσωπικές όσο και των δύο επικεφαλείς των κινήσεων. Η άσκηση του βέτο ήταν ειδικά μεθοδευμένη στο χρόνο, οι δε λόγοι υποστήριξής του στην πλειοψηφία τους καθαρά προσωπικοί και ίσως πολιτικά πονηροί και ύποπτοι. Αυτή η συμπεριφορά προσέκρουσε πάνω στις πολύ ευαίσθητες χορδές των προσωπικών μου αξιών και ιδεών. Και έτσι λοιπόν αποφάσισα να αποσύρω την υποψηφιότητά μου από Δημοτικός σύμβουλος.

Δηλώνω απερίφραστα ότι θα είμαι παρών στις πολιτικές εξελίξεις και θα συνδράμω με όλες μου τις δυνάμεις στην επιτυχία του Καλλικράτειου εγχειρήματος, όπως εγώ το έχω οραματιστεί.

Γεώργιος Δ. Κατσέλης

Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση