- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2020

Απαντήσεις Πανελλαδικές 2020: Ιστορία Προσανατολισμού

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020

Σχολιασμός των θεμάτων του μαθήματος της Ιστορίας Προσανατολισμού από τον ιστορικό μας Σπύρο Θεοχάρη

Τα σημερινά θέματα χαρακτηρίζονται από σαφήνεια και ήταν αναμενόμενα.

Στην πρώτη ομάδα απαιτούνταν προσοχή από τους εξεταζόμενους στο θέμα Α1γ (Λαϊκό κόμμα) ώστε να αναφερθεί το σωστό απόσπασμα από τη σελ. 93. Επιπλέον, ιδιαίτερης προσοχής χρήζουν και τα γ και ε από το θέμα Α2. Οι ερωτήσεις πρώτης ομάδας (θέματα Β1 και Β2) περιείχαν μικρό βαθμό δυσκολίας και θεωρούνται αναμενόμενες.

Στη δεύτερη ομάδα το θέμα Γ1 απαιτούσε συνδυασμό δύο ενοτήτων (Τράπεζα Ελλάδος και κρίση του 1932) χωρίς να παρουσιάζει δυσκολίες ενώ και τα κείμενα θα μπορούσαν να σχολιαστούν με ευκολία από τους υποψηφίους.

Στο θέμα Δ1, λόγω του ότι δεν υπάρχει χρονικό πλαίσιο, οι εξεταζόμενοι οφείλουν να συνδυάσουν στοιχεία από διαφορετικές ενότητες. Ειδικότερα, πρέπει να αναφερθούν οι σελίδες 66-68, η σελίδα 70 (με την επανάσταση του 1843 το ρωσικό κόμμα θεώρησε την ψήφιση Συντάγματος ως μοναδική λύση αφού δεν ήταν δυνατό να ανατραπεί ο Όθων) καθώς και η σελίδα 73 (την περίοδο… θέματα).

Δείτε αναλυτικά τις απαντήσεις των θεμάτων στο μάθημα της Ιστορίας Προσανατολισμού.