- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2020

Απαντήσεις Πανελλαδικές 2020: Πληροφορική

Σχολιασμός των θεμάτων του μαθήματος της Πληροφορικής από τον καθηγητή πληροφορικής Γιάννη Φλώρο

Τα θέματα, αν και παρουσίαζαν κλιμακωτή δυσκολία, κάλυπταν όλο το εύρος της ύλης και απαιτούσαν καλή προετοιμασία. Θα τα χαρακτηρίζαμε ίσης δυσκολίας με τα περσινά.

Τα θέματα Α και Β δεν παρουσίαζαν κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Το θέμα Β απαιτούσε να γραφτεί μεγάλο μέρος της θεωρίας του σχολικού βιβλίου.

Στο θέμα Γ ο βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει. Κρίνεται απαιτητικό και από θέμα χρόνου και για καλά προετοιμασμένους μαθητές. Το θέμα Δ ήταν βατό και αναμενόμενο για μαθητές που έχουν εξασκηθεί σε αντίστοιχες ασκήσεις.

Δείτε αναλυτικά όλες τις απαντήσεις στα θέματα της Πληροφορικής