- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2020

Απαντήσεις Πανελλαδικές 2020: Χημεία

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020

Σχολιασμός των θεμάτων του μαθήματος της Χημείας Προσανατολισμού από την χημικό Μαρία Τζαμτζή

Τα θέματα είναι απαιτητικά. Χρειάζονται λεπτομερή γνώση της θεωρίας του σχολικού βιβλίου και κατανόηση σε βάθος των χημικών φαινομένων.

Καλύπτουν ευρύ φάσμα της εξεταστέας ύλης, συνδυάζουν γνώσεις από διαφορετικά κεφάλαια και απαιτούν όλο το χρόνο της εξέτασης ώστε οι μαθητές να αποσαφηνίσουν ορθώς τις εκφωνήσεις και να τεκμηριώσουν επαρκώς τις απαντήσεις τους.

Δείτε αναλυτικά τις απαντήσεις των θεμάτων στη Χημεία Προσανατολισμού