Νικόλαος Γ. Νόκας, ο αετός των Λεύκτρων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΝΟΚΑΣ (1937-2022 μ.Χ), Ο αετός των ιστορικών Λεύτρων Βοιωτίας Κατσέλης Γεώργιος – Μαθηματικός – π. Προϊστάμενος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας Ο Νικόλαος Νόκας γεννήθηκε στα ιστορικά Λεύκτρα της Βοιωτίας…

0 Comments

Ευάγγελος Σταμάτης. Ένας μεγάλος γιος της Θήβας

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (1898 -1990 μ.Χ) Ένας μεγάλος γιος της Θήβας Μέρος 2ο Γράφει ο Κατσέλης Γεώργιος – Μαθηματικός – π. Προϊστάμενος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας Σχόλιο – εργασία του τότε καθηγητού…

0 Comments

Το Πάσχα εν Θήβαις (1881)

ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΘΗΒΑΙΣ Άρ. 1. 15 27 Μαΐου 1881(| *ετ εΐκύνοϊ). Δέν ύπάρχει λαός έπί τής γης, δστις νά μή έχη τάς πατροπαραδότους αύτοΰ έορτάς. Αί έορταί αυται είναι…

0 Comments

Δημαρχείο Θήβας (1935)

ΘΗΒΑ-.ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ.Έτος.26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1935 Από αριστερά- Καθιστοί..ΔΗΜ.ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ,ΙΩΑΝ.ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ,Έλση Κτιστάκη(το κορίτσι στην Φώτο) ΑΡΙΣΤ.ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ,ΝΙΚ.ΤΖΑΒΟΥΛΗΣ. Στο Βάθος ο Σωτήρης Τζαβούλης,Γεώργιος Γιαννακός Πούλιος Παναγιώτης Αρχείο Φώτο Καραχλή

0 Comments